xs
xsm
sm
md
lg

กต.จัดงบ 1,198 ล้าน 15 หน่วยงาน พ่วงงบกลางพิเศษ จัดประชุมสุดยอดอาเซียน 174 เวที 2 ช่วง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กต. สรุปจ่อจัดสรรงบประมาณ 1,198 ล้าน 15 หน่วยงาน พ่วง “งบกลางพิเศษ” หากมีความจำเป็น ในฐานะ “ประธานอาเซียน” จัดประชุม 174 เวทีสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 และ ครั้งที่ 35 เล็ง 3 พื้นที่ โรงแรมเดอะเอธินี-อิมแพค เมืองทองธานี-หอประชุมกองทัพเรือ กำหนดธีมแสดงทางวัฒนธรรม เน้นเค้าโครงบทประพันธ์เพลงสำหรับประธานอาเซียนของไทย ผสมผสานวัฒนธรรมสมาชิก 10 ประเทศ เผยของขวัญ/ของที่ระลึก เน้นผลิตภัณฑ์โอทอปที่สะท้อนความเป็นไทย

วันนี้ (6 ธ.ค.) รายงานข่าวจากกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี 2562 ได้หารือครั้งล่าสุดเพื่อเตรียมสรุปแผนการจัด รวมถึงการประชุมสุดยอดอาเชียนครั้งที่ 34 และการประชุมสุดยอดอาเชียน ครั้งที่ 35 โดยเฉพาะประเด็นของคณะทำงานด้านการบริหารจัดการงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเตรียมความพร้อมจัดประชุม

ทั้งนี้ สำนักงบประมาณ ได้ให้แนวทางในการปรับแผนการเบิกจ่าย โอนเงินระหว่างส่วนราชการให้กับหน่วยงานต่างๆ เพิ่มเติม ซึ่งเน้นให้ปรับงบประมาณที่มีอยู่ หากไม่เพียงพอและมีความจำเป็น ให้ทำคำขอจัดสรรงบประมาณจากงบกลาง หลังจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเป็นประธานอาเซียนของไทย และ การประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับ 15 หน่วยงาน วงเงิน 1,198,110,900 บาท ล่าสุด ได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสุดยอดอาเซียน

เมื่อปลายเดือนทีผ่านมา กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ยกร่างกฎกระทรวงกำหนดวิธีจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเพิ่มเติม เพื่อรองรับการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการจัดประชุมที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ มีการอนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายในการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีรายการค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ เพื่อให้การจัดการประชุมดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกรมบัญชีกลางจะ อนุมัติเป็นหลักการเพื่อรองรับให้ทุกหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามที่จ่ายจริง ประเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆ กระทรวงการต่างประเทศ จะเวียนเอกสารแนวทางการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เจ้าภาพจะรับรอง นอกเหนือจากค่าห้องพัก เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

มีรายงานว่า คณะกรรมการระดับชาติฯ ได้รับทราบว่า การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 22-23 มิ.ย. 62 จะใช้โรงแรม เดอะเอธินี เป็นสถานที่จัดประชุม สำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย.62 จะใช้ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เป็นสถานที่จัดการประชุม หรืออาจจะใช้หอประชุมกองทัพเรือ หากดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมแล้วเสร็จทันเวลา

ขณะเดียวกัน ในส่วนของคู่สมรส ครั้งที่ 34 ได้กำหนดให้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (SACICT) (องค์การมหาชน) บางไทร และ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ภายใต้โครงการห้องสมุดอาเซียน ส่วนครั้งที่ 35 กำหนดเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ ยังมีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการแสดงทางวัฒนธรรมและการจัดเตรียมของขวัญและของที่ระลึกสำหรับผู้นำประเทศและคู่สมรส และผู้เช้าร่วมการประชุมระดับต่างๆ แต่งตั้งคณะทำงานด้านการแสดงทางวัฒนธรรมฯ มีหน้าที่วางแผนการจัดการแสดงทางวัฒนธรรมและกำหนดของขวัญและของที่ระลึกสำหรับผู้นำ รัฐมนตรี และผู้เช้าร่วมการประชุม

เบื้องต้นการจัดแสดงทางวัฒนธรรม จะใช้แนวทางและเค้าโครงการประพันธ์เพลงสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย (Theme Song) สำหรับแนวทางการจัดการแสดงจะใช้การแสดงผสมผสานวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก 10 ประเทศ และของขวัญและของที่ระลึก มีแนวทางจะใช้ผลิตภัณฑ์โอทอปและผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนความเป็นไทย

มีรายงานด้วยว่า กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล องค์การมหาซน (ลพร.) ได้บริษัทเอกชนเพื่อจัดทำเว็บไซต์กลางสำหรับการเป็นประธานอาเชียนของไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาเว็บไซต์ดังกล่าว โดยเว็บไซต์กลาง จะจัดทำเป็น สองภาษา (ภาษาอังกฤษและภาษาไทย) และรองรับการใข้งานของคนพิการ โดยได้ประสานแจ้งทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเตรียมการด้านเนื้อหาข้อมูล วิธีใช้งานระบบลงทะเบียน และการใช้ระบบการแก้ไขร่างเอกสาร เช่นเดียวกันมีข้อสั่งการให้ กทม. เป็นเจ้าภาพในการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอำนวยความสะดวกในเส้นทางการจราจร และการจัดเก็บขยะ.
กำลังโหลดความคิดเห็น...