xs
xsm
sm
md
lg

ทางตัน “แม้ว-ปู” จับตา สนช.ผ่านวาระ 3 พรุ่งนี้ แก้ กม.คนหนีคดีไม่มีสิทธิฟ้องอาญาคนอื่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายทักษิณ และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สองพี่น้องอดีตนายกรัฐมนตรี ที่หลบหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศ
สนช. ถกวาระ 2-3 พรุ่งนี้ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้จำเลย หรือ ผู้ต้องหา ในคดีที่มีโทษไม่เกิน 10 ปี ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ต้องใช้หลักประกันได้ พร้อมห้ามคนหนีคดีฟ้องคนอื่นในคดีอาญา เพราะถือว่าไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรม

วันนี้ (3 ธ.ค.) มีรายงานว่า ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วาระพิเศษ วันพรุ่งนี้ ที่ประชุม สนช. จะพิจารณาร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาแล้วเสร็จ มีสาระสำคัญ คือ ร่างฯ มาตรา 3 แก้ไขมาตรา 110 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอยาญา ซึ่งเป็นการแก้ไขหลักเกณฑ์ปล่อยตัวชั่วคราว หรือการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีที่มีอัตราโทษจำคุก 10 ปีขึ้นไป ต้องมีหลักประกัน จากเดิมกำหนดไว้ที่คดีที่มีอัตราโทษจำคุก 5 ปีขึ้นไป

นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในฐานะผู้เสนอร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กล่าวว่า การแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราดังกล่าว เพื่อให้ผู้ต้องหา หรือ จำเลย ในคดีที่มีอัตราโทษมากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคดีโทษไม่ร้ายแรง มีโอกาสได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวมากขึ้น โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ถ้าไม่มีพฤติการณ์ข่มขู่พยาน หรือหลบหนีคดี

นอกจากนี้ ยังมีสาระสำคัญในร่างฯ มาตรา 5 ซึ่งจะมีการเพิ่มมาตรา 160/1 ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอยาญา ข้อความว่า “ในกรณีที่ราษฎรเป็นโจทก์ หากความปรากฏต่อศาล ว่า โจทก์ใช้สิทธิฟ้องคดีโดยไม่สุจริต หรือโดยบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือฟ้องในประเด็นแห่งคดีโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันนั้นต่อศาลเดียวกัน หรือต่อศาลอื่นด้วยแล้ว เพื่อกลั่นแกล้ง หรือเอาเปรียบจำเลย หรือโดยมุ่งหวังอย่างอื่นยิ่งกว่าประโยชน์ที่พึงได้โดยชอบ หรือในกรณีที่โจทก์ไม่มาปรากฏตัวต่อศาล ศาลจะมีคำสั่งไม่ประทับรับฟ้องนั้นก็ได้และห้ามโจทก์ยื่นฟ้องคดีนั้นอีก คำสั่งเช่นว่านี้ไม่ตัดอำนาจพนักงานอัยการที่จะยื่นฟ้องคดีนั้นใหม่”

นายมหรรณพ กล่าวอีกว่า นัยตามมาตราดังกล่าว กรณีโจทก์หลบหนีคดีไปต่างประเทศ จะไม่มีสิทธิมายื่นฟ้องในคดีอาญาใดๆ ได้อีก แม้จะยื่นฟ้องมา ศาลก็ไม่รับฟ้อง เพราะถือว่าบุคคลใดที่ไม่เคารพกระบวนการยุติธรรม ย่อมไม่ได้สิทธิได้รับความคุ้มครองจากกระบวนการยุติธรรมเช่นกัน ซึ่งจะไม่เฉพาะ นายทักษิณ และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่หลบหนีคดีไปต่างประเทศเท่านั้น ทุกคนที่หลบหนีคดี หากร่าง พ.ร.บ. นี้ มีผลบังคับใช้จะฟ้องคนอื่นเป็นคดีอาญาไม่ได้ ยกเว้นคดีแพ่ง เพราะถือว่าเมื่อไม่เคารพกระบวนการยุติธรรม ก็ไม่ควรได้รับการคุ้มครอง เจตนารมณ์กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ต้องการแก้เกม หรือ กลั่นแกล้งใคร แต่ต้องการให้ความยุติธรรมไม่ให้มีการฟ้องแก้เกี้ยวเพื่อกลั่นแกล้งกัน


กำลังโหลดความคิดเห็น...