xs
xsm
sm
md
lg

สนช.เตรียมผ่าน กม.ภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง 15 พ.ย.เริ่มเก็บ 1 ม.ค.63

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

แฟ้มภาพ
สนช.เตรียมผ่านภาษีที่ดิน 15 พ.ย. เก็บภาษีที่ดินเพื่อการเกษตร 0.15% ที่อยู่อาศัย 0.3% โดยเริ่มจัดเก็บตั้งแต่ 1 ม.ค. 2563

วันนี้ (10 พ.ย.) มีรายงานว่าการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันที่ 15 พ.ย. มีวาระการพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญได้พิจารณาเสร็จแล้ว

ทั้งนี้ มีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้ร่าง พ.ร.บ.นี้มีใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563

ส่วนฐานภาษี อัตราภาษี ในมาตรา 34 คณะ กมธ.ได้มีการแก้ไขแตกต่างจากร่าง พ.ร.บ.ที่คณะรัฐมนตรีเสนอมายังสนช.ในวาระที่ 1 ดังนี้

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน 0.15% ของฐานภาษี จากเดิม 0.2% ของฐานภาษี

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน 0.3% ของฐานภาษี จากเดิม 0.5% ของฐานภาษี

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์นอกจากการประกอบเกษตรกรรมหรือเป็นที่อยู่อาศัย ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน 1.2% ของฐานภาษี จากเดิม 2% ของฐานภาษี

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ให้มีอัตราภาษีไม่เกิน 1.2% ของฐานภาษี จากเดิมไม่เกิน 2% ของฐานภาษี
กำลังโหลดความคิดเห็น...