xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กป๊อก” จ่อแถลงใหญ่ หลังไทยนิยมฯ ถูกรุมถล่ม ปิดสโมสร ทบ.วิภาวดีฯ 22 พ.ย. สรุปใช้งบ 9.5 หมื่นล. แต่เชิญภาค ปชช.แค่ 30 คนรับรู้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“บิ๊กป๊อก” จ่อแถลงใหญ่ร่วม 5 หน่วยงาน แก้ต่าง “ไทยนิยม ยั่งยืน” หลังตั้งรับฝ่ายการเมืองรุมถล่ม ปิดสโมสรทหารบกวิภาวดีฯ 22 พ.ย.นี้ ให้ข้อมูลใช้งบสารพัด 9.5 หมื่นล้าน แต่เชิญภาคประชาสังคมแค่ 30 คนรับรู้ ร่วมสื่อประจำมหาดไทย ให้ข้อมูลความคืบหน้า 23 โครงการเปิด 10 บูท เผยเฉพาะหมู่บ้าน/ชุมชนละ 2 แสน เบิกจ่ายแล้ว 1.6 หมื่นล้านลง 80,447 หมู่บ้าน/ชุมชน 9 หมื่นกว่าโครงการ

วันนี้ (9 พ.ย.) แหล่งข่าวจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า ในวันที่ 22 พ.ย.นี้ กระทรวงมหาดไทยได้เตรียมจัดงานแถลงผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ห้องมัฆวาน สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต โดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะเลขานุการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จะเป็นผู้นำแถลงร่วมกับ 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย รมว.คลัง รมว.เกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง และอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน โดยจะเปิดโอกาสให่สื่อมวลชนสายงานมหาดไทยและภาคประชาคม 30 คนที่ได้รับเชิญซักถาม

ทั้งนี้ 5 หน่วยงานจะชี้แจงภาพรวมในการใช้จ่ายงบประมาณ 2 ยุทธศาสตร์ 3 แผน 23 โครงการ จากงบประมาณปี 2561 ค่าใช่จ่ายในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่ขับเคลื่อนวงเงิน 95,758.1 ล้านบาท ใน “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” นอกจากนั้นยังมีการเตรียมจัดทำบูทนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มีรายงานว่า สำหรับแผนงาน/โครงการตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ที่ทั้ง 5 หน่วยงานจะนำมาแถลง ประกอบด้วย 1. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต

2. แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ประกอบด้วย โครงการสร้างฝายชะลอนํ้าและจัดหาแหล่งนํ้าชุมซน โครงการพัฒนาโครงสร้างด้านแหล่งนํ้าซลประทาน โครงการพัฒนาอาชีพซาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อทำเกษตรผสมผสาน โครงการสร้างทักษะและล่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก่ไฃบีญหาที่ดินทำกินซองเกษตรกร

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารธุรกิจ SMEs ในอุตสาหกรรม เกษตรแปรรูป โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์

3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน ประกอบด้วย โครงการพัฒนาและล่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวชุมซน โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างรายได้สู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน (สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อซับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน"(หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานล่งเสริมชุมซนคุณธรรมน้อมน่าหลักปรัชญาซองเศรษฐกิจพอเพียง สู่การท่องเที่ยวเซิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว โครงการเที่ยวงานวัด 44 เมืองรอง และชุมชน โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมซนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ

โดยการแถลงครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังฝ่ายการเมือง นักวิชาการ และภาคประชาชนออกมาตั้งข้อสั่งเกตถึงการดำเนินการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ทั้งเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ และออกนโยบายเพื่อหวังผลทางการเมือง เป็นต้น

มีรายงานด้วยว่า เฉพาะในส่วนของโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนละ 2 แสนบาทนั้น ล่าสุด (5 พ.ย.) มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 16,080,40 ล้านบาท ให้แก่ 80,447 หมู่บ้าน/ชุมชน 90,742 โครงการ โอนให้ส่วนภูมิภาค 15,918.40 ล้านบาท 78,751 หมู่บ้าน/ชุมชน 89,774 โครงการ และโอนให้ กทม.162 ล้านบาท 696 ชุมชน 968 โครงการ

ส่วนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี วงเงิน 9,328 ล้านบาท ดำเนินการแล้วกว่า 32,730 ผลิตภัณฑ์ ใน 3,273 หมู่บ้าน
กำลังโหลดความคิดเห็น...