xs
xsm
sm
md
lg

“อาจารย์จุฬา” ซัดไทยนิยมไม่ยั่งยืน เพราะยังยึดติดระบบราชการเดิมที่ชี้นำความคิด ปชช.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


“ตระกูล มีชัย” อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ แนะอยากให้โครงการไทยนิยมยั่งยืนจริงต้องใช้ประชาธิปไตยทางตรง ที่ความคิดเห็นประชาชนไม่ถูกชี้นำจากผู้ใหญ่บ้าน

นายตระกูล มีชัย อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาลว่า โครงการดังกล่าวเป็นเหมือนโครงการของรัฐบาลที่ผ่านๆที่หว่านงบไปในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศโดยผ่านระบบราชการที่มีกรอบความคิดการทำงานแบบราชการ กึ่งชี้กึ่งแนะนำภายไปยังประชาชนในพื้นที่ต่างๆ สุดท้ายโครงการที่ดำเนินการอยู่จะเงียบหายไปเหมือนโครงการของรัฐบาลก่อนๆ และจะไม่เกิดความยั่งยืนเหมือนที่รัฐบาลตั้งใจ เพราะการดำเนินโครงแบบระบบราชการที่ทำกันอยู่ ข้าราชการจะลงไปเสนอโครงการต่อประชาชนแล้วดำเนินการที่อ้างว่ามีการรับฟังความคิดเห็นก็เป็นการรับฟังตามแบบเดิมๆ ที่ข้าราชการลงไปรับฟังให้ได้ความคิดเห็นตามกรอบที่วางกันไว้แล้ว มีชุดความคิดที่ต้องการให้ประชาชนทำอยู่แล้ว ความคิดเห็นที่มาจากประชาชนก็เป็นความคิดเห็นจากประชาชนที่เป็นกลุ่มของแกนนำชุมชน หรือผู้ใหญ่บ้าน ที่จะดำเนินการตามแนวทางที่ทางราชการวางไว้ให้ เพราะรูปแบบการปกครองท้องที่ของไทยยังยึดการปกครองแบบเดิมๆ ที่อำนาจการตัดสินใจยังอยู่ที่กลุ่มผู้นำ อีกทั้งจุดอ่อนของโครงการนี้คือช่วงระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นสั้นทำให้มีการเร่งรีบดำเนินการจนเกินไป

นายตระกูลกล่าวว่า ถ้าอยากได้ความยั่งยืนที่แท้จริงต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิดโครงการแบบอิสระ ต้องใช้ประชาธิปไตยทางตรงในระดับหมู่บ้านที่ทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นเท่าเทียมกัน หากโครงการมาจากประชาชนก็จะเกิดความยั่งยืน แต่ที่ทำกันอยู่นี้ที่ระบบราชการเป็นผู้ชี้แนะแนวทาง ความยั่งยืนจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงสุดท้ายเมื่อรัฐบาลชุดนี้ออกไปโครงการต่างๆ ก็จะหายเงียบไปเหมือนที่ผ่านๆ มา
กำลังโหลดความคิดเห็น...