xs
xsm
sm
md
lg

เดินหน้าปลดล็อกกัญชา! สนช.ส่งร่าง กม.ให้รัฐบาล-สธ.ตรวจสอบก่อนส่งคืนสภา 30 วัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

แฟ้มภาพ
สนช.ส่ง กม.ปลดล็อกกัญชาให้รัฐบาล-สธ. เตรียมตรวจสอบและส่งกลับมาให้สภาพิจารณาภายใน 30 วัน

วันนี้ (9 พ.ย.) ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติด ให้โทษ (ฉบับที่) พ.ศ... โดย นายสมชาย แสวงการ สมาชิก สนช.ในฐานะผู้เสนอร่างกฎหมาย กล่าวถึงหลักการและเหตุผลของการเสนอร่าง พ.ร.บ. ว่า ให้ผลิตหรือนำเข้ายาเสพติดประเภท 5 (กัญชา) โดยได้รับอนุญาตเฉพาะกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ และให้ครอบครองได้ไม่เกินจำนวนที่จำเป็นสำหรับใช้รักษาโรคเฉพาะตัว หรือสำหรับใช้ประจำในการปฐมพยาบาลหรือเกิดเหตุฉุกเฉินในเรือ เครื่องบิน หรือยานพาหนะอื่นใดในการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ

นายสมชาย กล่าวว่า นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีอำนาจกำหนดเขตพื้นที่เพื่อทดลองปลูกพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 และทดสอบยาเสพติดประเภท 5 หรือกำหนดเขตพื้นที่ให้เสพหรือครอบครองยาเสพประเภท 5 ในปริมาณที่กำหนด โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและต้องมีการมาตรการควบคุมตรวจสอบ

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการส่ง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ตามที่สมาชิก สนช.จำนวน 44 คนเสนอ ไปให้กับคณะรัฐมนตรี ขณะที่ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข ฐานะตัวแทนของรัฐบาล กล่าวว่า เห็นชอบในสาระและรับร่าง พ.ร.บ. กลับไปพิจารณาภายใต้กรอบ 30 วัน ก่อนจะส่งกลับมายัง สนช. ให้พิจารณารับหลักการวาระแรกต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...