xs
xsm
sm
md
lg

สนช.รับร่าง กม.ประชารัฐ ตั้ง คกก.เข็นนโยบายช่วยคนจนเต็มรูปแบบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (แฟ้มภาพ)
มติเอกฉันท์ 187 คะแนน สนช.รับร่างกฎหมายประชารัฐ ตั้งคณะกรรมการเข็นนโยบายช่วยคนจนเต็มรูปแบบ

วันนี้ (13 ก.ย.) ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การจัดทำประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ... เพื่อกำหนดให้มีคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม โดยมี รมว.คลังเป็นประธานกรรมการ ส่วนอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนั้นถูกกำหนดไว้หลายประการในมาตรา 8 เช่น การเสนอนโยบาย แผนการดำเนินงาน มาตรการหรือโครงการเกี่ยวกับประชารัฐสวัสดิการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือในการดำรงชีพแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย การประเมินผลการดำเนินงานและความคุ้มค่าในการจัดทำประชารัฐสวัสดิการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เป็นต้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเอกฉันท์ 187 คะแนน รับหลักการวาระ 1 พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณารายละเอียดก่อนจะส่งกลับมาให้ สนช.ลงมติอีกครั้ง


กำลังโหลดความคิดเห็น...