xs
xsm
sm
md
lg

ครม.รับหลักการร่าง กม.ปราบเข้าเมืองผิด กม. เห็นชอบเงินทุนประเดิมอุดหนุนการศึกษาพันล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ครม.อนุมัติรับหลักการร่างกฎหมายปราบปรามลักลอบขนย้ายคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย เชื่อถูกใจนักสิทธิมนุษยชน เห็นชอบเงินทุนประเดิมเงินอุดหนุนการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคฯ 1,222 ล้าน ช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน

วันนี้ (11 ก.ย.) เวลา 14.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน พ.ศ. ... ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) เสนอ โดยร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นการกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติของรัฐปลายทาง หรือผู้ไม่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นฐานอยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของรัฐทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้กฎหมายไทยสอดคล้องกับพันธกรณีตามพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ โดยกำหนดลักษณะความผิด อาทิ การจัดให้มีการโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาในราชอาณาจักรผิดกฎหมาย ซ่อนเร้นให้ผู้โยกย้ายถิ่นฐานให้อยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย จัดหาเอกสารเดินทางอย่างผิดกฎหมาย พร้อมกำหนดอำนาจเจ้าหน้าที่ ให้สามารถเข้าไปในเคหะสถานเพื่อตรวจค้น เรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ครม.เห็นว่ากฎหมายดังกล่าวจะเป็นผลดีต่อไทยและต่างประเทศ ถือเป็นการแสดงจุดยืนของไทยในการคุ้มครองป้องกันมิให้มีการโยกย้ายถิ่นฐานผิดกฎหมายซึ่งน่าจะได้รับความชื่นชมจากนักสิทธิมนุษยชนด้วย

พล.ท.สรรเสริญยังกล่าวว่า ครม.เห็นชอบการขอรับเงินจัดสรรทุนประเดิมและเงินอุดหนุนให้กับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1,222.2 ล้านบาท โดยกองทุนดังกล่าวใช้ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนผู้ขาดทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมถึงพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพของครูและอาจารย์ ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นใหม่ยังไม่เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณ ได้รับเพียงทรัพย์สินที่โอนมาจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพของเยาวชน จำนวน 24 ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ จึงมีการนำเสนอแผนของบประมาณในปี 2561-2562 มายังรัฐบาล

พล.ท.สรรเสริญกล่าวต่อว่า ในส่วนทุนประเดิม เคยมีข้อตกลงกันว่ารัฐต้องจัดสรรเงินทุนประเดิมจำนวน 1 พันล้านบาท แต่กองทุนฯได้เสนอขอ ครม.ก่อน 700 ล้านบาท เพื่อเป็นงบลงทุนค่าใช้จ่ายบริหารงานพื้นฐานที่จำเป็น และขอรับเงินอุดหนุนอีกจำนวน 522.2 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 1,222.2 ล้านบาท โดยทั้ง 2 ส่วนมีขอบเขตในการใช้จ่ายที่รัดกุมและชัดเจน ในส่วนทุนประเดิมจะนำไปใช้ในเรื่องการจัดสร้างระบบสารสนเทศ ในการบริหารสำนักงานในการติดตามและวิเคราะห์โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบกลุ่มเป้าใหม่ให้มีประสิทธิภาพ ขณะที่เงินอุดหนุนใช้ช่วยเหลือนักเรียนยากจน ซึ่งมีการสำรวจแล้วมีประมาณ 6 แสนคนในสถานศึกษา 3 หมื่นแห่งจะได้รับเงินสนับสนุนในกองทุนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ครม.มีข้อกำหนดไปว่าขอให้กองทุนฯ เร่งรัดดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินประเดิมให้ครบทั้ง 1 พันล้านบาทในปี 2563


กำลังโหลดความคิดเห็น...