xs
xsm
sm
md
lg

สมาคมวิชาชีพ สธ. ยื่นเสนอ กม.ปฏิรูประบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ หลังค่ารักษาจ่อพุ่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สมาคมวิชาชีพ สธ. นำหมื่นรายชื่อเสนอกฎหมายปฏิรูประบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ หลังแนวโน้มค่ารักษาพยาบาลพุ่ง

วันนี้ (23 ส.ค.) เมื่อเวลา 13.30 น. นายปิ่น นันทเสน นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข พร้อมเครือข่ายสาธารณสุขปฐมภูมิ นำรายชื่อภาคประชาชน 11,599 รายชื่อเพื่อใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 133 เสนอร่าง พ.ร.บ.ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ... ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้พิจารณา เนื่องจากพบว่ารายจ่ายด้านบริการสุขภาพด้านการักษาพยาบาลของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี 2575 ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศในแบบจำลองของประชากรรวมอยู่ที่ 483,000 ล้านบาท ขณะที่แบบจำลองสังคมผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจะพุ่งสูงขึ้นถึง 1.407 ล้านล้านบาท หากรัฐบาลไม่มีมาตรการเพื่อควบคุมจะทำให้ค่าใช้ด้านสุขภาพของไทยในปี 2575 จะก้าวกระโดดขึ้นไป 1,825,080 ล้านล้านบาท

ดังนั้น ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวจะทำให้เกิดการปฏิรูประบบริการสุขภาพปฐมภูมิของประเทศไทย 3 ประการ คือ 1. จะทำให้พลเมืองไทยได้รับบริการด้านสุขภาพใกล้บ้านที่มีมาตรฐาน คุณภาพและทั่วถึงเท่าเทียมกันทั้งประเทศ 2. จะมีทีมบริการสุขภาพปฐมภูมิ เช่น แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว พยาบาลวิชาชีพ รวมไปถึงทีมสนับสนุนหมุนเวียนให้บริการ และ 3. จะทำให้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ ได้รับทรัพยากรที่เพียงพอในการจัดบริหารให้มีมาตรฐานและคุณภาพ


กำลังโหลดความคิดเห็น...