xs
xsm
sm
md
lg

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ สืบสานต่อยอด พระราชปณิธาน 'กษัตริย์ เกษตร'

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: สำนักข่าวประชาธรรม

นิทรรศการพิพิธภัณฑ์ในอาคาร
พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ สืบสานพระราชปณิธาน "กษัตริย์ เกษตร"จัดกิจกรรมเรียนรู้วิถีเกษตรไทยอย่างต่อเนื่อง ถ่ายทอดองค์ความรู้วิชาของแผ่นดิน พร้อมจัดอบรมหลักสูตรด้านเศรษฐกิจพอเพียง
นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีบทบาทในการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่บูรพระมหากษัตริย์และพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ ด้านการเกษตร และเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร สถาบันการเรียนรู้ภูมิปัญญา และนวัตกรรมการเกษตร
ฐานเรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคีความร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพิพิธภัณฑ์ฯ ซึ่งพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ มีการจัดแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ในอาคาร พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีเกษตรต่างๆ เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์การที่สร้างสรรค์ภูมิปัญญาสังคมเกษตรไทย ให้ยั่งยืนบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต"
กิจกรรมเรียนรู้วิถีเกษตรไทย
พิพิธภัณฑ์ในอาคาร 6 พิพิธภัณฑ์ จัดแสดงด้วยสื่อเทคโนโลยีทันสมัย แสง สี เสียง ภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เกม Interactive วิถีเกษตรไทย โฮโลแกรม ที่สามารถเข้าเรียนรู้ได้ทุกวัย นอกจากนี้ยังมีฐานเรียนรู้พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรมเกษตร ให้เรียนรู้ลงมือทำได้จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทางด้านนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมือง เรียนรู้การผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อการพึ่งตนเองสำหรับคนเมือง หรือผู้ที่มีพื้นที่จำกัด เรียนรู้การปลูกผักบนดาดฟ้า ผักบนพื้นปูน ผักแนวตั้ง การปลูกข้าวในวงบ่อ เป็นต้น และยังมีฐานการเรียนรู้การปลูกผักคุณภาพในโรงเรือน การทำนาอินทรีย์ นวัตกรรมที่อยู่อาศัยบ้านดินบ้านฟาง นวัตกรรมพลังงานพึ่งตนเอง เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ (ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท) เป็นต้น
นายสหภูมิ กล่าวต่อว่า พิพิธภัณฑ์มีชีวิตแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการเรียนรู้ "สุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติได้จริง" จัดกิจกรรมเรียนรู้วิถีเกษตรไทยอย่างต่อเนื่อง ถ่ายทอดองค์ความรู้วิชาของแผ่นดิน จากผู้เกษตรกรผู้ปฏิบัติจริง ทุกวันเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนในตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง และจัดหลักสูตรสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือหน่วยงาน สถาบันต่างๆ ผ่านกระบวนการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงแบบใหม่ที่สร้างประสบการณ์จริงจากการลงมือปฏิบัติ พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เปิดบริการเข้าชมทุกวันอังคาร-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ปิดบริการเข้าชมวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สำหรับประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.wisdomking.or.th กดติดตามแฟนเพจ facebook.com/wisdomkingfan แฟนคลับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เพิ่มเพื่อนที่ Line ID: @wisdomkingfan และทางโทรศัพท์ 0-2529-2212-13ขอเชิญชวนเกษตรกร ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเรียนรู้วิถีเกษตรไทย และสืบสาน พระราชปณิธานด้านการเกษตร ได้ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ริมถนนพหลโยธิน กม.46-48 ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช (นวนคร) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี


กำลังโหลดความคิดเห็น...