xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ตรวจการแผ่นดินจัดพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ผู้ตรวจการแผ่นดินจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ พร้อมถวายพระพรชัยมงคลแด่ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ ก.ค.นี้

วันนี้ (23 ก.ค.) พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

โดย พล.อ.วิทวัสเป็นประธานในพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และนำคณะทั้งหมดกล่าวคำปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแนวแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและของประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน ดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา และตามแนวทางในพระราโชวาทตลอดไป พร้อมร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดกิจกรรม “ผู้ตรวจการแผ่นดิน เราทำความดีด้วยหัวใจ” เปิดให้ลงนามถวายพระพรออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และเชิญชวนให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ร่วมกันเขียนความดีที่จะกระทำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลลงในใบไม้แห่งความดี แล้วนำไปติดไว้บนต้นไม้แห่งความดีโดยทั่วกัน เป็นสัญลักษณ์หรือเป้าหมายที่จะดำเนินการสานต่อพลังแห่งความดี รู้รักสามัคคี และมีจิตสาธารณะ สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ และทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตามพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ที่ผ่านมา ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์มาโดยตลอด ทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ก.ค.ที่ผ่านมานี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีจัดโครงการ “เฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ร่วมกับจังหวัดลพบุรี และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จัดกิจกรรม “ผู้ตรวจการแผ่นดิน เราทำความดีด้วยหัวใจ” ด้วยการเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดลพบุรีกว่า 500 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยกระแทก อำเภอเมืองฯ จังหวัดลพบุรี ประกอบไปด้วย ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาล จำนวน 13 ต้น ต้นคูณ 200 ต้น ต้นตะแบก 150 ต้น และต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ 150 ต้น

และเมื่อวันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมาก็ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สอบสวนและนิติกรระดับต้นไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี และทำกิจกรรม “ผู้ตรวจการแผ่นดิน เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยการปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 30,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำแคว เพื่อช่วยสร้างความสมดุลให้แก่ระบบนิเวศในแม่น้ำแควอย่างยั่งยืน และบริจาคอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่นักเรียนในโรงเรียนอีกด้วย ทั้งนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์

ดังนั้น ทุกครั้งที่มีภารกิจลงพื้นที่ไปยังจังหวัดต่างๆ ที่ห่างไกลจึงมักจะเสริมกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและประชาชน เน้นการนำหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนในพื้นที่มามีส่วนร่วมอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกัน ตามหลักการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน และปรัชญาการเป็นกัลยาณมิตร


กำลังโหลดความคิดเห็น...