xs
xsm
sm
md
lg

สื่อตุรกียกคณะดูความสำเร็จ OTOP ไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สื่อมวลชนตุรกียกคณะดูความสำเร็จโอทอปเมืองไทย ฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย - ตุรกี

วันนี้ (17 พ.ค.) นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายศุภกร มูลสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน บรรยายสรุปและให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนตุรกี ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอป ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยมี นายชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล อัครราชทูตที่ปรึกษา และรองหัวหน้าสำนักงาน สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา เป็นผู้ประสานงาน และ นายพัลลภ ตันจริยภรณ์ หัวหน้ากลุ่มวิเทศสัมพันธ์ และ นางรักใจ กาญจนะวีระ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ประสานการต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน และศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ชั้น 1 อาคาร B ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี ได้นำคณะสื่อมวลชนตุรกี เดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 14 - 19 พ.ค. โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย - ตุรกี ครบรอบ 60 ปี ในปี 2561 เพื่อทำความรู้จักประเทศไทยในมุมมองต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม เพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทยต่อสาธารณชนตุรกีได้อย่างถูกต้อง ซึ่งนอกจากการเยี่ยมชมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าแล้ว ยังมีกำหนดไปเยี่ยมชมหมู่บ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นชุมชนเป้าหมายในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP
กำลังโหลดความคิดเห็น...