xs
sm
md
lg

“สุรชัย” เชื่อ กม.ลูกไม่ถูกคว่ำ ขออย่ากังวล มั่นใจทุกฝ่ายยึดประโยชน์ชาติเป็นหลัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 (แฟ้มภาพ)
รองประธาน สนช.วอนอย่าวิตกเรื่องคว่ำกฎหมายลูก เชื่อไม่น่าถูกคว่ำ มั่นใจทุกฝ่ายยึดประโยชน์ชาติเป็นหลัก

วันนี้ (14 ก.พ.) นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 เปิดเผยว่า การประชุม สนช.ในวันที่ 15 ก.พ.จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญร่วมกัน 3 ฝ่ายระหว่างคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และ สนช. เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ตามที่ กรธ.และ กกต.ได้เสนอประเด็นโต้แย้งร่างกฎหมายดังกล่าวที่ สนช.ได้มีการแก้ไข

นายสุรชัยกล่าวว่า ตามขั้นตอนเมื่อที่ประชุมสนช.ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 3 ฝ่ายแล้วจะมีเวลาพิจารณาให้เสร็จและเสนอกลับมายัง สนช.ภายใน 15 วัน ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จะปรับแก้ไขเนื้อหาของกฎหมายได้เฉพาะในประเด็นที่ กรธ.และ กกต.ได้เสนอประเด็นโต้แย้งเท่านั้น โดยไม่สามารถไปปรับแก้มาตราอื่นๆไม่ได้ และเมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯพิจารณาเสร็จแล้วจะเป็นหน้าที่ของ สนช.ในการลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่

นายสุรชัยกล่าวว่า การลงมติของ สนช.ในขั้นตอนหลังภายหลังคณะกรรมาธิการวิสามัญฯพิจารณาเสร็จแล้ว จะไม่ได้เป็นการลงมติในทีละประเด็นแต่จะเป็นการลงมติว่าจะเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ที่พิจารณาร่างกฎหมายในแต่ละฉบับหรือไม่เพียงฉบับละหนึ่่งครั้งเท่านั้น โดยหากสนช.มีมติเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจะมีผลให้ร่างกฎหมายตกไปทันที

รองประธาน สนช.กล่าวว่า ส่วนตัวเชื่อว่าไม่น่าจะมีคว่ำร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับ และคิดว่าคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จะทำงานโดยยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก เพื่อให้มีกติกาการเลือกตั้ง ส.ส. และการคัดเลือก ส.ว.ที่สุจริตและเป็นธรรม จึงไม่อยากให้แต่ละฝ่ายวิตกกังวลเรื่องการคว่ำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
กำลังโหลดความคิดเห็น...