xs
xsm
sm
md
lg

“ทวีศักดิ์” แย้มชื่อ 32 สนช.ชงศาลชี้ขาดอุ้ม ป.ป.ช. พร้อมแจงปมงดลักษณะต้องห้าม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน (แฟ้มภาพ)
“ทวีศักดิ์” เผยรายชื่อ 32 สนช.ชงศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดอุ้ม ป.ป.ช. พร้อมแจงปมงดลักษณะต้องห้าม ปัดตอบ 157 สนช.โหวตหนุนผิดหรือไม่

วันนี้ (1 ก.พ.) นายทวีศักดิ์ สูทกะวาทิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 1 ใน 32 สมาชิก สนช.ที่เข้ายื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีให้กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำรงตำแหน่งต่อไป ทั้งที่มีลักษณะต้องห้าม ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ว่าสมาชิกที่เข้าชื่อส่วนใหญ่ อยู่ในส่วนที่ลงมติไม่เห็นชอบและงดออกเสียง โดยมีบางคนที่ลงมติเห็นชอบ สำหรับประเด็นที่จะชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญที่ศาลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้ง สนช.ที่ลงมติเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ ตลอดจนคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ป.ป.ช. ทำความเห็นชี้แจงภายในวันที่ 5 ก.พ.นั้น ตนจะชี้แจงประเด็นตามคำร้องที่ร่วมกันเข้าชื่อ ส่วนฝ่ายที่ลงมติเห็นชอบนั้นไม่ทราบว่าใครจะเป็นตัวแทนชี้แจง ส่วนกรณีที่มีผู้ไปยื่นร้องต่อป.ป.ช.กล่าวโทษ 157 สนช.ฐานตรากฎหมายเอื้อประโยชน์ให้ 7 ป.ป.ช.อยู่ต่อ 9 ปีนั้น ตนขอไม่แสดงความเห็น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเนื้อหาคำร้องที่สมาชิก สนช.เข้าชื่อ 1 ใน 10 ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามมาตรา 148 (1) นั้น ใจความว่าในร่าง พ.ร.ป.การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ... มาตรา 185 ที่กำหนดให้ประธานและกรรมการ ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งต่อไป จบครบวาระตาม พ.ร.ป.ฉบับเดิม โดยไม่ห้ามนำคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามมาบังคับใช้ ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ 2560 หรือไม่ เพราะ ถึงแม้มาตรา 267 ของรัฐธรรมนูญ จะกำหนดให้ การดำรงตำแหน่งของกรรมการองค์กรอิสระ ให้เป็นไปตรม พ.ร.ป. แต่ก็ไม่ได้กำหนดให้ยกเว้นลักษณะต้องห้ามมาใช้บังคับ ซึ่งที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญ เคยมีคำวินิจฉัย การดำรงตำแหน่งของผู้ตรวจการแผ่นดินว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้ว แต่ก็ยังไม่เคยวินิจฉัยประเด็น การยกเว้นลักษณะต้องห้าม

ส่วนสมาชิก สนช.ที่ร่วมลงชื่อทั้ง 32 คนนั้น มีทั้งสายนักธุรกิจ กฤษฎีกา อดีตผู้ว่าฯ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และทหาร ดังนี้ นายทวีศักด์ สูทกะวาทิน นายสมพล พันธุ์มณี นายสุพันธุ์ มงคลสุธี นายอิสระ ว่องกุศลกิจ นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ นายวิทยา ผิวผ่อง นายวันชัย ศารทูลทัต นายมณเฑียร บุญตัน นางกาญจรัตน์ ลีวิโรจน์ นายประดิษฐ์ วรรณรัตน์ นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร นายวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธุ์ นางเสาวณี สุวรรณชีพ คุณพรทิพย์ จาละ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล นายศิริชัย โชติรัตน์ นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา นายประมุท สูตะบุตร นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ พล.ร.ท.วีระพันธุ์ สุขก้อน พล.ร.อ.อมรเทพ ณ บางข้าง พล.อ.วัลลภ เกิดผล พล.อ.วิชิต ศรีประเสริฐ พล.ร.อ.ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง พล.ร.อ.ชุมนุม อาจวงษ์ และ พล.อ.อ.ชนัท รัตนอุบล


กำลังโหลดความคิดเห็น