xs
xsm
sm
md
lg

กองทัพจัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


เหล่าทัพทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพบก และวันกองทัพไทย ผบ.ทบ. ขอกำลังพลเป็นทหารอาชีพ ปกป้องค้ำจุนประเทศ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติ

วันที่ (18 ม.ค.) เวลา 16.00 น. ที่ ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 1 ภายในกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ร.11 รอ.) บางเขน พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหาร เนื่องในโอกาสวันกองทัพบก และ วันกองทัพไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทหารทุกนาย โดยมีการสวนสนามของกำลังพล ประกอบด้วย กำลังพลสวนสนาม จำนวน 20 กองพัน จากกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (ร.1 รอ.) กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ร.11 รอ.) กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ (ม.1 รอ.) และกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 (ปตอ.2) รวมทั้งสิ้น 3,510 นาย มี พล.ต.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เป็นผู้บังคับกองผสม

ทั้งนี้ พล.อ.เฉลิมชัย ได้อ่านสาส์นของ พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ว่า วันที่ 18 ม.ค. ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยจัดให้มีพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของทหารทั้ง 3 เหล่าทัพขึ้น เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ ตลอดจนเหล่าบรรพชนที่ได้สละเลือดเนื้อและชีวิตธำรงไว้ ซึ่งความเป็นเอกราชของชาติไทย ถือได้ว่าเป็นภารกิจสำคัญที่ทหารทุกคนจะต้องสืบทอดเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษไทย กองทัพไทยมีหน้าที่ปกป้องพิทักษ์รักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน การที่ทหารทุกคนจะทำหน้าที่อันสำคัญนี้ให้สมบูรณ์ได้ต้องยึดมั่นในคำสัตย์ปฏิญาณตนอย่างมั่นคง เทิดทูน และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ยิ่งชีวิต มีระเบียบวินัยกล้าหาญ มีความสามัคคี เชื่อมั่นในผู้บังคับบัญชาขอชื่นชมทุกคนที่ให้ความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละจนเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน ขอให้เพื่อนทหารทุกคนดำรงรักษาความดีนี้ไว้

จากนั้น พล.อ.เฉลิมชัย กล่าวให้โอวาทกำลังพลตอนหนึ่ง ว่า สำหรับทหารใหม่ทุกนายนับเป็นโอกาสสำคัญที่ได้กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อแสดงถึงการเป็นทหารอย่างสมบูรณ์ จึงขอให้ทุกคนได้ยึดมั่นและรักษาสัจจะวาจาที่ได้ให้ไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติไปตลอดชีวิตในฐานะทหารของชาติ โดยมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะช่วยกันปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบอย่างดีที่สุด ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามหน้าที่ด้วยความเสียสละ อดทน มีความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ตลอดจนประพฤติตนอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีมีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และอุดมการณ์ของการเป็นทหารอาชีพ เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวม และปกป้องค้ำจุนประเทศชาติให้มีความมั่นคงสืบไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี้ ยังมีการทำพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย ที่กองพันทหารสื่อสาร กองทัพเรือ ที่หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และกองทัพอากาศ ที่โรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช รวมถึงยังมีการเยี่ยมเยียนและมอบของขวัญให้แก่ทหาร ตำรวจ และพลเรือนอาสาสมัครที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศ ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...