xs
xsm
sm
md
lg

ส.แพทย์แผนไทยร้องผู้ตรวจฯ สอบกระบวนการเลือกตั้งกก.สภาแพทย์แผนไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย ยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบกระบวนการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 22 ก.พ. หลังเคยเกิดปัญหาให้มีการเพิกถอนการเลือกตั้ง ชี้การเลือกตั้งไม่โปร่งใส

วันนี้ (15 ม.ค.) สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย นำโดยนายสุกษม อามระดิษ เลขานุการสมาคมฯ เข้ายื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านนายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและทำข้อเสนอแนะไปยังคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 2556 ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 22 ก.พ. เป็นไปด้วยความยุติธรรม

โดยนายสุกษมกล่าวว่า จากการเลือกตั้งเมื่อปี 2557 ที่ผ่านมาเกิดปัญหาและนำไปสู่การที่ศาลปกครองกลางเพชรบุรีมีคำพิพากษาให้มีการเพิกถอนการเลือกตั้งในครั้งนั้นเพราะการเลือกตั้งไม่โปร่งใส และสืบเนื่องมาจนถึงการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้น ทางสมาคมฯ เชื่อว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้น่าจะมีปัญหาเหมือนเช่นในครั้งที่ผ่านมา คือมีการส่งบัตรลงคะแนนไปให้กับสมาชิกที่เสียชีวิตแล้ว บัตรเลือกตั้งถูกส่งกลับเนื่องจากสมาชิกย้ายภูมิลำเนา จึงไม่มีผู้รับ ขณะที่บางแห่งมีผู้มีสิทธิอยู่ในทะเบียนบ้านเดียว 3,000-4,000 คน อีกทั้งกระบวนการนับคะแนนก็ไม่โปร่งใส ไม่เปิดโอกาสให้สมาชิกเข้าร่วมตรวจสอบ

ดังนั้นจึงอยากให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าไปตรวจสอบกระบวนการ โดบเฉพาะการรีเซ็ตจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ปัจจุบันเริ่มมีการแจกบัตรลงคะแนนไปยังสมาชิกตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค.ที่ผ่านมา เพื่อไม่ให้เกิดเลือกตั้งเกิดปัญหาซ้ำรอยครั้งที่ผ่านมาอีก
กำลังโหลดความคิดเห็น...