xs
xsm
sm
md
lg

เปิด “เมกะโปรเจกต์” พัฒนาคมนาคมภาคเหนือ 5 แผนงาน 16 โครงการ งบรวม 6.3 แสนล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


เตรียมชง “เมกะโปรเจกต์ภาคเหนือ” 5 แผนงานพัฒนระบบคมนาคม 16 โครงการ วงเงินรวมกว่า 6.3 แสนล้านบาท พัฒนาระบบราง/ถนนทางน้ำ/ระบบขนส่งสินค่า/ทางอากาศ รถไฟทางคู่ 2 โครงการ - 1 รถไฟความเร็วสูง ทางเลี่ยงแม่สอด “motorway 2 สาย” “ศูนย์ขนส่งสินค้าเชียงของ พ่วงสถานีขนส่งสินค้า 5 จังหวัด” ขยายท่าเรือเชียงแสน/เชียงของ - เขื่อนยกระดับแม่น้ำเจ้าพระยา/น่าน ขยายท่าอากาศยานเชียงใหม่ 3 ระยะ ท่าอากาศยานแม่สอด

วันนี้ (23 ธ.ค.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า ในประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือกับภาครัฐและเอกชน 17 จังหวัดภาคเหนือ (กรอ.ภาคเหนือ) ในช่วงเที่ยงวันที่ 25 ธ.ค. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย สนช. กระทรวงคมนาคม และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาดารเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะรายงานความคืบหน้าโครงข่ายคมนาคมที่สำคัญ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ จำนวน 5 แผนงาน 16 โครงการ วงเงินรวมกว่า 633,039 ล้านบาทประกอบด้วย

1. โครงข่ายทางราง ประกอบด้วย “โครงการรถไฟทางคู่ เด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ” ระยะทาง 326 กม. ผ่านจังหวัด แพร่ พะเยา เชียงราย วงเงินโครงการ 76,980 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 48 เดือน อยู่ระหว่างขอความเห็นหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมเสนอ ครม. อนุมัติโครงการ, “โครงการรถไฟทางคู่ เด่นชัย - เชียงใหม่” ระยะทาง 189 กม. ผ่านจังหวัด แพร่ ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ วงเงินโครงการ 59,924 ล้านบาท ร.ฟ.ท. อยู่ระหว่างเตรียมเสนอโครงการ เพื่อให้กระทรวงคมนาคม พิจารณา นำเสนอ ครม.

“โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ - พิษณุโลก - เชียงใหม่” ระยะทาง 672 กม. (ช่วงกรุงเทพฯ -
พิษณุโลก 384 กม.) ผ่านจังหวัด กรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ วงเงินโครงการ 224,416 ล้านบาท (ช่วงกรุงเทพฯ - พิษณุโลก) ที่ประชุมคณะทำงานญี่ปุ่น - ไทย เห็นชอบรายงานการศึกษาความเหมาะสม เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2560 ขณะนี้ อยู่ระหว่าง สนข. ประมวลสรุปเตรียมเสนอ ครม. คาดว่า จะก่อสร้างช่วงกรุงเทพฯ - พิษณุโลก แล้วเสร็จในปี 2565

ทางเลี่ยงแม่สอด 3.9 พันล้าน / motorway 2 สาย 200 กม. วงเงิน 2 แสนล้าน เริ่มศึกษาปี 61

2. โครงข่ายทางบก ประกอบด้วย “โครงการทางเลี่ยงเมืองแม่สอด และสะพานข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2” เชื่อม อ.แม่สอด จ.ตาก กับจังหวัดเมียวดี (เมียนมา) ระยะทาง 21.40 กม. วงเงินโครงการ 3,900 ล้านบาท งานสะพานและถนน ได้ผลงานร้อยละ 90 คาดว่าแล้วเสร็จ เม.ย. 2561 งานอาคารด่าน คาดว่าจะแล้วเสร็จ ต.ค. 2562, “โครงการ motorway เชียงใหม่ - เชียงราย” ระยะทาง 185 กม. ผ่านจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง พะเยา เชียงราย วงเงินโครงการประมาณ 100,000 ล้านบาท ศึกษาความเหมาะสมแล้วเสร็จ โดยได้บรรจุเข้าไปในแผนพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ดำเนินการ ปี 2566

“โครงการ motorway ตาก - แม่สอด” ระยะทางประมาณ 70 - 80 กม. (แนวเส้นทางใหม่ทั้งหมด) รองรับเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดและการค้า ชายแดน เชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี วงเงินโครงการประมาณ 100,000 ล้านบาท อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมกำหนดแล้วเสร็จ เมษายน 2561

ศูนย์ขนส่งสินค้าเชียงของ 2 พันล้าน พ่วงสถานีขนส่งสินค้า 5 จังหวัด

3. ”ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ” เชื่อมต่อการขนส่งสินค้าทางถนน ราง และน้ำ รองรับการขนส่งสินค้าจากจีนผ่าน สปป.ลาว เข้ามา ในไทย เพื่อกระจายสินค้าไปยังส่วนต่างๆ ภายในประเทศและต่างประเทศ วงเงินโครงการ 2,219.05 ล้านบาท เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2560 กำหนดแล้วเสร็จเดือน พ.ค. 2562 ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างได้ผลงานร้อยละ 4.956

สถานีขนส่งสินค้าจังหวัดเชียงราย ต.โป่งงาม อ.แม่สาย บน ทล.1 อยู่ห่างจากด่านแม่สาย 10 กม. เป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าจากการขนส่งสินค้า ไม่เต็มเที่ยว และรองรับการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งกับระบบราง แผนการดำเนินงาน สำรวจอสังหาริมทรัพย์และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินปี 2561 เริ่มก่อสร้างปี 2562 กำหนดแล้วเสร็จปี 2564

สถานีขนส่งสินค้าจังหวัดเชียงใหม่ ต.หนองผึ้ง อ.สารภี ติด ทล.11 และทางรถไฟสายเหนือ เป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าจากการ ขนส่งสินค้าไม่เต็มเที่ยว และรองรับการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งกับระบบราง แผนการดำเนินงาน ศึกษาวางผังและออกแบบฯ ปี 2561 สำรวจอสังหาริมทรัพย์และจัด กรรมสิทธิ์ที่ดิน ปี 2562 ก่อสร้างปี 2563 แล้วเสร็จปี 2565

สถานีขนส่งสินค้าจังหวัดตาก ต.แม่ปะ อ.แม่สอด อยู่ในแนวถนนเลี่ยงเมืองแม่สอดของกรมทางหลวง เพื่อไปยังด่าน อยู่ห่างจากด่านในระยะไม่เกิน 10 กม. เป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าจากการ ขนส่งสินค้าไม่เต็มเที่ยว และรองรับการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนสง่กับระบบราง แผนการดำเนินงาน สำรวจอสังหาริมทรัพย์และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินปี 2561 เริ่มก่อสร้างปี 2562 กำหนดแล้วเสร็จปี 2564

สถานีขนส่งสินค้าจังหวัดพิษณุโลก ต.บึงพระ อ.เมือง บน ทล.126 อยู่ติดสถานีรถไฟบึงพระ ใกล้คลังน้ำมัน ปตท. เป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าจากการขนส่งสินค้าไม่เต็มเที่ยว และรองรับการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งกับระบบราง แผนการดำเนินงาน ศึกษาวางผังและออกแบบฯ ปี 2561 สำรวจอสังหาริมทรัพย์และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ปี 2562 ก่อสร้างปี 2563 แล้วเสร็จปี 2565

สถานีขนส่งสินค้าจังหวัดนครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ บน ทล.225, ทล.1 ท่าเรือน้ำลึก ท่าข้าวกำนันทรง และมีทางรถไฟเข้าถึงพื้นที่ เป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าจาก การขนส่งสินค้าไม่เต็มเที่ยว และรองรับการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งกับระบบราง แผนการดำเนินงาน ศึกษาวางผังและออกแบบฯ ปี 2566 ก่อสร้างปี 2567

ขยายท่าเรือเชียงแสน/เชียงของ 2.2 หมื่นล้าน - เขื่อนยกระดับแม่น้ำเจ้าพระยา/น่าน 3.1 หมื่นล้าน

4. โครงข่ายทางน้ำ ประกอบด้วย “โครงการท่าเรือเชียงแสน / เชียงของ” ปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือเชียงแสน 2.1 แสนตัน/ปี ตู้สินค้าผ่านท่า 7,700 TEUs/ปี มูลค่า 22,100 ล้านบาท ปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือเชียงของ 8.5 หมื่นตัน/ปี มูลค่า 20,600 ล้านบาท เตรียมพัฒนาเพื่อรองรับการขนส่งตู้สินค้าแช่แข็ง เตรียมจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อบริการข้อมูลข่าวสารสำหรับ ลูกเรือ 4 ชาติแม่น้ำโขงตอนบน (ไทย - ลาว - เมียนมา - จีน)

“โครงการการก่อสร้างเขื่อนยกระดับในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่านเพื่อการเดินเรือ” ปี 2563 - 2567 วงเงิน 31,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งทางน้ำ โดยสามารถเดินเรือได้จากปากแม่น้ำเจ้าพระยาไปถึง จ.นครสวรรค์ สำหรับเรือกินน้ำลึก 5 เมตร และสามารถเดินเรือต่อไปยัง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร สำหรับเรือกินน้ำลึก 3 เมตร รวมระยะทาง 477 กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาฯการก่อสร้างเขื่อนยกระดับในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่าน เพื่อการเดินเรือ เมื่อพัฒนาโครงการฯ แล้ว จะมีศักยภาพในการขนส่งสินค้าขาขึ้นได้ 11.60 ล้านตัน สินค้าขาล่องได้ 12.28 ล้านตัน

ขยายท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะยาว 1.1 หมื่นล้าน - คาดปี 62 ท่าอากาศยานแม่สอด 1.4 พันล้านเสร็จ

5. เครือข่ายทางอากาศ ประกอบด้วย “โครงการท่าอากาศยานแม่สอด” ปัจจุบัน จำนวนผู้โดยสาร 8 หมื่นคน/ปี คาดการณ์ปี 2565 ผู้โดยสาร 3.6 ล้านคน/ปี วงเงินโครงการประมาณ 1,500 ล้านบาท ประกอบด้วย งานก่อสร้างทางขับ ลานจอดเครื่องบิน เสริมผิวทาง : ผลงานร้อยละ 73.69 งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ : ผลงานร้อยละ 77.31 งานก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง : ผลงานร้อยละ 0.15 คาดว่าแล้วเสร็จในปี 2562

“โครงการท่าอากาศยานเชียงใหม่” แผนระยะสั้นและระยะกลาง (ปี 2559 - 2568) เป้าหมายรองรับปริมาณจราจรทางอากาศในปี 2573 เพื่อรองรับผู้โดยสารที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 18 ล้านคน/ปี (ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเดิมเป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ก่อสร้างทางขับสนานใหม่ ขยายลานจอดอากาศยาน) แผนระยะยาว ปี 2569 - 2573 เป้าหมายรองรับปริมาณจราจรทางอากาศในปี 2578 คาดว่าผู้โดยสารจะเพิ่มสูงถึง 20 ล้านคน/ปี (ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ และภายในประเทศ ขยายลานจอดอากาศยาน วงเงินโครงการประมาณ 11,000 ล้านบาท
กำลังโหลดความคิดเห็น...