xs
xsm
sm
md
lg

สคบ.จัดประกวดหนังสั้น ชิงเงิน 5 หมื่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แถลงจัดประกวดหนังสั้น @ สคบ.ครั้งที่ 2 ให้แค่นิสิต นักศึกษาสมัคร ชิงเงิน 5 หมื่น

วันนี้ (12 ธ.ค.) พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานแถลงข่าวการจัดประกวดหนังสั้น @ สคบ.ครั้งที่ 2 โดย พล.ต.ต.ประสิทธิ์ระบุว่า ปัจจุบันสังคมข่าวสารมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก มีการหลอกลวงผู้บริโภคด้วยวิธีการต่างๆ มากมาย มีการสร้างแรงจูงใจเพื่อดึงดูดผู้บริโภคให้ซื้อสินค้า โดยเฉพาะผ่านทางสื่อออนไลน์ การขายตรง รวมทั้งแชร์ลูกโซ่ต่างๆ ทาง สคบ.เห็นว่าจำเป็นที่ต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนผู้บริโภคได้เข้าใจ และสร้างสังคมการบริโภคที่มีคุณภาพ ผู้บริโภคมีจิตสำนึกรู้จักปกป้องสิทธิและรักษาสิทธิของตนเอง จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ และสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมประกวดหนังสั้น @ สคบ.ครั้งที่ 2 ขึ้น หลังจากที่ในครั้งแรกเมื่อปี 2559 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี สื่อที่มีการผลิตก็จะนำไปใช้โดยจะมีการเผยแพร่ผ่านสื่อโชเชียลมีเดียทุกช่องทาง รวมถึงเว็บไซต์ของ สคบ.

ส่วนที่การประกวดครั้งนี้เปิดให้นิสิตนักศึกษาเป็นผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเท่านั้น เนื่องจากเห็นว่าเป็นคนรุ่นใหม่ เด็กเหล่านี้มีความคิดสร้างสรรค์ เมื่อผลิตหนังสั้นก็จะสามารถส่งต่อสารไปยังประชาชนและคนรุ่นใหม่ให้รู้และเข้าใจในสิทธิผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี อีกทั้งจะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพและใช้วเวลาว่างให้เป็นประโยชน์

สำหรับการส่งหนังสั้นเข้าประกวด ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ สามารถส่งผลงานเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน สถาบันเดียวกันไม่จำกัดชั้นปี และคณะ แต่ละทีมส่งผลงานกี่ชิ้นก็ได้ ทุกทีมต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน โดยต้องเป็นอาจารย์จากสถาบันเดียวกับผู้ส่งผลงาน ทั้งนี้ อาจารย์สามารถเป็นที่ปรึกษาได้มากกว่า 1 ทีม ส่วนหนังสั้นที่ส่งเข้าประกวดแบ่งเป็น 2 ชุด คือฉบับเต็มความยาว 3-5 นาที และฉบับย่อความยาวไม่เกิน 30 วินาที โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก www.cas.swu.ac.th และFacebook Fanpage ของศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 ธ.ค. ประกาศผลวันที่ 12 ม.ค. 2561 ทาง Facebook Fanpage ของศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และจะมีพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในวันที่ 19 ม.ค. 61 ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

โดย ผู้ชนะเลิศรางวัลที่หนึ่ง จะได้รับเงินรางวัล 5 หมื่นบาท รางวัลที่สอง 3 หมื่นบาท รางวัลที่สาม 1 หมื่นบาท และรางวัลชมเชย 4 รางวัลๆ ละ 5 พันบาท พร้อมโล่รางวัลทุกรางวัล ทั้งนี้ นิสิต นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประกวดทุกทีมจะได้รับประกาศนียบัตรด้วย

กำลังโหลดความคิดเห็น...