xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ เตรียมลงพื้นที่กาฬสินธุ์ ตรวจราชการพุธนี้ พร้อมติดตามโครงการแก้จนยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

(ภาพจากแฟ้ม)
“ประยุทธ์” เตรียมลงพื้นที่กาฬสินธุ์ 13 ธ.ค. ตรวจราชการพร้อมติดตามโครงการการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

วันนี้ (10 ธ.ค.) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปตรวจราชการและเยี่ยมประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ 13 ธ.ค. เพื่อติดตามความก้าวหน้าตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคอีสาน ตลอดจนการแก้ปัญหาความยากจน ปัญหาที่ดินทำกิน การบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ และการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล โดย นายกรัฐมนตรี จะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานร้อยเอ็ด เพื่อขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปยังสนามกีฬากลางบ้านโพน อ.คำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จากนั้นจะนั่งรถไถนา (รถอีแต๊ก) เพื่อไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตการทอผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมภูไท และจะเดินทางโดยรถยนต์ไปยังศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยผ้าไหมแพรวา เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อมอบเครื่องจักรกลการเกษตร และมอบโค - กระบือ ตามโครงการธนาคารโค - กระบือ ให้แก่ผู้แทนเกษตรกร พร้อมพบปะประชาชน

ก่อนที่จะเดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน ต.ลงเปลือย อ. เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ในช่วงบ่าย เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปโครงการลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน อุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ และโครงการฝายลำพะยังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งอ่างเก็บน้ำฯ เพื่อปล่อยพันธุ์ปลา และปลูกต้นพะยอม

ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังวิทยาลัยเทคนิคเขาวง เพื่อเป็นประธานการประชุมสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ และจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในช่วงค่ำของวันเดียวกัน
กำลังโหลดความคิดเห็น...