xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กตู่” ตั้งเป้า 5 ปีไทยเป็นศูนย์กลางอัญมณี เน้นมาตรการภาษี-ยกระดับฝีมือแรงงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“ประยุทธ์” ปาฐกถาเปิดงานประชุมสมาพันธ์เครื่องประดับโลก พร้อมเร่งพัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางอัญมณีภายใน 5 ปี เน้นมาตรการภาษีสร้างแรงจูงใจผู้ประกอบการ-ยกระดับฝีมือแรงงาน พร้อมชวนเที่ยวงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ก.พ.นี้

วันนี้ (6 พ.ย.) เวลา 09.00 น. ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางของไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับโลก” เนื่องในโอกาสเปิดงานประชุมสมาพันธ์เครื่องประดับโลก CIBJO Congress 2017 ตอนหนึ่งว่า ยินดีที่ได้ต้อนรับสมาชิกสมาพันธ์เครื่องประดับโลกจากกว่า 42 ประเทศทั่วโลก หวังว่าทุกคนจะมีความสุข พึงพอใจ มาในช่วงเทศกาลลอยกระทงพอดี เป็นการทำสิ่งดีให้เกิดขึ้นใหม่ และสิ่งไม่ดีออกไป และการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย มีส่วนในการสร้างรายได้ให้กับแรงงานกว่า 7 แสนคน และสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจไทยกว่า 7 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี

นายกฯ กล่าวว่า ไทยมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าเพื่อยกระดับศักยภาพและมุ่งหวังให้ “ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก” ให้ได้ในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยไทยตระหนักดีว่าแม้จะมีจุดแข็งและความได้เปรียบจากความหลากหลายของสินค้าที่สามารถผลิตได้ แต่ยังคงมีข้อจำกัดด้านวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องประดับ โดยต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ แล้วนำมาแปรรูปเพื่อส่งออกและจำหน่ายภายในประเทศ โดยแหล่งนำเข้าวัตถุดิบพลอยก้อนสำคัญของไทยส่วนใหญ่มาจากประเทศในแถบแอฟริกา และบางส่วนมาจากประเทศในภูมิภาคอื่น ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ รัฐบาลไทยได้กำหนด “มาตรการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ” ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม และการส่งเสริมด้านการตลาด ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการการดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันอย่างเต็มที่

นายกฯ กล่าวว่า โดยภาครัฐให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับอย่างครบวงจรผ่านมาตรการในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ มาตรการทางภาษีและการเงิน เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและช่วยดึงดูดให้มีการซื้อขายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศเพิ่มมากขึ้น และการเพิ่มแรงจูงใจทางภาษีเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้จ้างแรงงานทักษะสูง ตลอดจนการให้สินเชื่อในอัตราพิเศษเมื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มาตรการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า ส่งเสริมให้มีการแสวงหาพันธมิตรด้านแหล่งวัตถุดิบ เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านต้นทุน คุณภาพวัตถุดิบ และเสถียรภาพของการผลิต โดยในปัจจุบันผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ยังรับจ้างผลิตอยู่ และยังขาดการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ่านการสร้างแบรนด์ของตัวเอง ภาครัฐจึงได้ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้วยนวัตกรรมและการออกแบบสร้างสรรค์ ตลอดจนพัฒนาระบบตรวจสอบและการรับรองมาตรฐานสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก

นายกฯ กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีมาตรการยกระดับฝีมือแรงงาน มาตรการส่งเสริมด้านการตลาด สนับสนุนการตลาดเชิงรุกทั้งภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ เชื่อมโยงอุตสาหกรรมเข้ากับภาคการท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่มีคุณภาพของไทย ประชาสัมพันธ์ในแหล่งท่องเที่ยวในย่านการค้าสำคัญ รวมถึงประชาสัมพันธ์สินค้าที่มีคุณภาพให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งมาตรการต่างๆนี้ ภาครัฐให้การสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้กระทรวงพาณิชย์รับไปดำเนินการ

นายกฯ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ทุกรัฐบาลต้องคิดใหม่ ข้าราชการต้องคิดใหม่ทำใหม่ เอาปัญหาทั้งหมดมาศึกษา ไม่ใช่รัฐทำอย่างเดียว ซึ่งทำไม่ได้หากไม่มีความเห็นชอบร่วมกัน ตลอดจนต้องมีความพร้อมครบทุกด้าน รวมถึงการจัดตั้งโครงการ EEC ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ต่างประเทศภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ที่ต่อยอดความสำเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ที่จะส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกของไทยกลายเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมสำคัญต่างๆ คือ ศูนย์การผลิตปิโตรเคมีขนาดใหญ่เป็น 1 ใน 5 ของเอเชีย และศูนย์กลางการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ และที่สำคัญพื้นที่โครงการ EEC ยังอยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบพลอยสีของไทยในจังหวัดจันทบุรี แหล่งค้าพลอยสีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

นายกฯ กล่าวว่า นอกจากนี้ ประเทศไทยได้จัดงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับของโลก โดยจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ปีละ 2 ครั้ง จึงขอเชิญเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยน ด้านองค์ความรู้ ด้านการประกอบธุรกิจ เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาร่วมกัน ซึ่งครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2018
กำลังโหลดความคิดเห็น...