xs
sm
md
lg

กกต. แจง เน้นภารกิจสำคัญหลังประกาศใช้พ.ร.ป. ห่วงปมเลือกตั้งรวมประกาศผลทำโมฆะ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (แฟ้มภาพ)
"กกต.สมชัย" แจงการทำงานหลัง พ.ร.ป. กกต. ประกาศใช้ เน้น ทำเฉพาะภารกิจจำเป็น ห่วงปมต้องจัดเลือกตั้งให้แล้วเสร็จใน150 วันรวมประกาศผลหรือไม่ หวั่นนำไปสู่การเลือกตั้งโมฆะ เตรียมถก 19 ก.ย.นี้ ทำหนังสือสอบถามศาลรธน. หรือไม่

วันนี้ (14ก.ย.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงข่าวกรณีพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วว่า นับจากวันนี้ไปจะมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นทันที คือ กกต.จังหวัดทั้ง 14 จังหวัดจะหมดสภาพทันที ส่วนกกต.กลาง จะปฎิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีกกต.ชุดใหม่ ซึ่งจะทำภารกิจเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงาน ส่วนอะไรที่เกินขอบเขตความจำเป็น หรือ เป็นประเด็นเกี่ยวกับนโยบาย จะต้องให้กกต.ชุดใหม่เป็นผู้ดำเนินการ ดังนั้น อะไรที่ตัดสินใจแล้วจะผูกพันกับชุดใหม่มากเกินไปก็จะพยายามหลีกเลี่ยง

ส่วนกระบวนการสรรหากกต.ชุดใหม่จะแบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา คือ ช่วงที่หนึ่ง คือ การตั้งคณะกรรมการสรรหา ตามองค์ประกอบของรัฐธรรมนูญ กระบวนการนี้จะต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน เท่ากับว่าวันที่ 12 ธ.ค.จะมี 7 รายชื่อส่งให้กับทางสนช. ช่วงที่สอง คือ สนช. จะนำรายชื่อดังกล่าวมาพิจารณาโดยมีการตั้งกรรมาธิการขึ้นมาตรวจสอบประวัติ ซึ่งอาจจะมีการเชิญผู้ได้รับการสรรหาเข้ามาแสดงวิสัยทัศน์ หรือ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ส่งข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการสรรหา ก่อนที่จะเสนอชื่อให้ที่ประชุมสนช. เห็นชอบ กระบวนการนี้จะใช้เวลาดำเนินการ 45 วัน

ช่วงที่สาม เมื่อสนช.ลงมติเห็นชอบรายชื่อเรียบร้อยแล้ว บุคคลที่มีรายชื่อดังกล่าว จะต้องดำเนินการลาออกจากการทำงานทุกประเภทภายใน 15 วัน และนำหลักฐานการลาออกทั้งหมด ส่งให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และช่วงสุดท้ายคือ ขั้นตอนของการทูลเกล้าฯและรอการโปรดเกล้าฯโดยขั้นตอนนี้เป็นเรื่องของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งไม่สามารถที่จะกำหนดเวลาได้ แต่โดยสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตกระบวนการดังกล่าวใช้เวลาไม่น้อยกว่า 20 วัน ดังนั้น กระบวนการสรรหาจะใช้เวลา ประมาณ 170 วันหรือ เกือบ 6 เดือน คือประมาณวันที่ 15 กุมภาพันธ์ -15 มีนาคม 2561 แต่ทั้งนี้กระบวนการดังกล่าวอาจจะเร็วหรือช้ากว่านี้ก็ได้

"ปัจจัยที่ทำให้กระบวนการสรรหาล่าช้าออกไปได้ คือ ถ้าหากคณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อต่อสนช. แต่สนช. ไม่เห็นด้วยกับรายชื่อดังกล่าว เท่ากับคณะกรรมการสรรหาจะต้องเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ โดยไม่มีการจำกัดจำนวนรอบว่าจะสรรหากันกี่รอบ เพราะจะต้องดำเนินไปจนกว่าสนช.จะพอใจกับรายชื่อ ซึ่งถ้าเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่ จะต้องนับไปอีก 4 เดือนครึ่งต่อหนึ่งรอบการสรรหา"

นายสมชัย กล่าวถึงประเด็นปัญหาบทบัญญัติที่กำหนดให้จัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จใน150 วันนับตั้งแต่พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้ง 4 ฉบับประกาศใช้จะรวมระยะเวลาการประกาศผลการเลือกตั้งด้วยหรือไม่นั้น คำตอบในเรื่องนี้ยังไม่มีความชัดเจน เพราะนักกฎหมายก็ยังมีการตีความที่แตกต่างกัน และที่ผ่านมากกต. เคยสอบถามไปยังกรธ. และ กฤษฎีกา ก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน เรื่องนี้จึงเป็นเงื่อนปมที่สำคัญซึ่งอาจทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะอีกกรณีหนึ่งได้ ถ้าหากมีผู้นำเรื่องนี้ไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความ และถ้าศาลชี้ว่าขัดกับรัฐธรรมนูญจะต้องมีผู้รับผิดชอบทางอาญาและแพ่ง ซึ่งใครตัดสินใจ คนนั้นรับผิดชอบด้วย อย่างไรก็ตามในการประชุมกกต.วันที่ 19 กันยายนนี้ กกต.จะหารือถึงกรณีดังกล่าวว่าจำเป็นต้องทำหนังสือไปสอบถามศาลรัฐธรรมนูญถึงความชัดเจนในประเด็นดังกล่าวหรือไม่

นายสมชัย กล่าวว่า นอกจากนี้ที่ประชุมจะหารือถึงการยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาสาระของร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต.ที่ขัดต่อ รัฐธรรมนูญ 2 ประเด็น คือ การตัดอำนาจ กกต.แต่ละคนในการระงับยับยั้งการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตในหน่วยหรือเขตเลือกตั้งที่ไปพบ และประเด็นกกต.ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นได้เอง ต้องมอบให้ส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ โดยยืนยันไม่มีประเด็นเซ็ตซีโร เพราะกกต. ไม่ได้คิดว่าอยากจะอยู่ต่อแล้ว

นายสมชัย ยืนยันด้วยว่า หากมีปัจจัยให้กระบวนการสรรหากกต.ชุดใหม่เกิดความล่าช้า ก็จะไม่กระทบกับกรอบการเลือกตั้ง เนื่องจากกกต.ชุดนี้ จะทำหน้าที่ไปจนกว่าจะมีกกต.ชุดใหม่ ดังนั้นหากกฎหมายลูกทั้ง 4 ฉบับประกาศใช้ครบ แต่ยังไม่ได้กกต.ชุดใหม่ ก็จะเป็นหน้าที่ของกกต.ชุดปัจจุบันจัดการเลือกตั้ง
ข่าวอื่นในหมวด
กำลังโหลดความคิดเห็น...