xs
xsm
sm
md
lg

เหล่าทัพแสดงความจงรักภักดี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

(แฟ้มภาพ)
บก.ทหารสูงสุด กองทัพอากาศ กองทัพบก กองทัพเรือ และหน่วยรักษาดินแดน แสดงความจงรักภักดี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

วันนี้ (28 ก.ค.) ที่กองบัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.สุภกิจ นุตสถิตย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้แทนเหล่าทัพ ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วยส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและกองทัพไทยตลอดมา โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 66 รูป พิธีสวดถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศล พิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล และพิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ ปล่อยนก ปล่อยปลา

นอกจากนี้ กองทัพไทยยังได้มีการจัดกิจกรรมอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการทางสมองและปัญญา ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (บ้านราชาวดีชาย) กิจกรรมการลงนามถวายพระพร โดยส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กิจกรรมบริจาคโลหิตตลอดทั้งปี กิจกรรมอาเศียรวาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมที่ดำเนินการในบริเวณอาคารที่พักสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ได้แก่ กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร และ กิจกรรมทำความสะอาดที่พักอาศัย

ด้านกองทัพอากาศ พล.อ.อ.ทวิเดนศ อังศุสิงห์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลของกองทัพอากาศ ร่วมในพิธี

โดยจัดให้มีพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้สดถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล พิธีสวดมนต์เจริญชัยมงคลคาถาถวายพระพรชัยมงคล พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 66 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพร การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมบริจาคโลหิต 66,000 ซีซี ถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ

ขณะที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร รองผู้บัญชาการทหารบก ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญยิ่งของกองทัพบกในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีข้าราชการทหารเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 66 รูป จากวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร พิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล การลงนามถวายพระพร พิธีสงฆ์ โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดอาวุธวิกสิตาราม จำนวน 10 รูป พิธีไถ่ชีวิตกระบือ รวมทั้งการบริจาคโลหิตเพื่อถวายพระราชกุศล

นอกจากนี้ กองทัพบกได้ดำเนินโครงการชุมชนสัมพันธ์รอบกองบัญชาการกองทัพบก ร่วมกับภาคประชาชน จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา และเปิดให้ประชาชนเยี่ยมชมนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในกองบัญชาการกองทัพบก ช่วงวันที่ 26-31 ก.ค. ในเวลาราชการ

กองบัญชาการกองทัพเรือ พล.ร.อ.ทวีชัย บุญอนันต์ ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 66 รูป พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 66 รูป กิจกรรมปล่อยนกกระจิบและนกกระจาบ จำนวน 1,066 ตัว กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลายี่ศก จำนวน 1,066 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ขณะที่วงเวียนรักษาดินแดน หน้ากองบัญชาการหน่วยรักษาดินแดน พล.ท.วีรชัย อินทุโศภน ผู้บัญชาการหน่วยรักษาดินแดน (ผบ.นรด.) เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา 28 ก.ค. 2560 โดยมีศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก 35 แห่ง และศูนย์ฝึกย่อยต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรมที่จัดในวันนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อีกทั้งยังให้นักศึกษาวิชาทหารได้แสดงออกถึงพลังแห่งความจงรักภักดีและเป็นแบบอย่างให้เยาวชนและประชาชนชาวไทยทุกคนได้ตระหนักว่าการเคารพหวงแหนและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ซึ่งเป็นหน้าที่ในฐานะประชาชนคนไทย

โดย พล.ท.วีรชัย พร้อมด้วยนักศึกษาวิชาทหารจำนวน 4,500 นาย ข้าราชการ ผู้แทนส่วนราชการ องค์กรในพื้นที่และองค์กรพิเศษ ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 65 รูป เพื่อถวายเป็นราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคลและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี รวมถึงกล่าวคำว่า “ทรงพระเจริญ” ให้ดังกึกก้องทั่วบริเวณ หลังเสร็จกิจกรรมในบริเวณส่วนกลางแล้วนักศึกษาวิชาทหารจะแยกย้ายกันตามสถานที่ต่างๆ ในละแวกใกล้เคียง อาทิ วัดโพธิ์ วัดราชบพิธและสวนสราญรมย์ เพื่อร่วมกันบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...