xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ รับยึด ปชต.มะกัน-ออสซีมาพัฒนา ขอคนไทยต่างแดนแจงไทยมีความละเอียดอ่อน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“ประยุทธ์” เปิดให้เยาวชนไทยในมะกัน-ออสซีพบ ระบุนำแบบอย่าง ปชต. “สหรัฐฯ-ออสเตรเลีย” มาพัฒนา ขอคนไทยในต่างแดนช่วยทำความเข้าใจไทยมีความละเอียดอ่อน บางเรื่องอาจแตกต่าง แต่ขอให้มั่นใจว่าเรากำลังพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน

วันนี้ (5 ก.ค.) เมื่อเวลา 09.15 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดโอกาสให้คณะเยาวชนไทยและผู้ปกครองในโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ 11 และโครงการเยาวชนไทยในออสเตรเลียคืนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ 6 เข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมให้โอวาทว่า ขอบคุณที่ทุกคนระลึกถึงแผ่นดินเกิด ถือเป็นแผ่นดินแม่มีความจงรักภักดีในสามสถาบันหลัก รัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี สร้างความคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนไทยทุกคน พัฒนาประเทศให้มีเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง และในทุกๆ ด้านทั้งความมั่นคง ทรัพยากรมนุษย์ การเพิ่มขีดความสามารถ การปรับปรุงและปฏิรูประบบราชการแผ่นดินซึ่งอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยรัฐบาลได้จัดทำไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อเดินหน้าประเทศตามแผน 20 ปีข้างหน้า วันนี้เราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ และถือว่าทั้งสหรัฐฯ และออสเตรเลียเป็นมหามิตรของประเทศไทย ผู้นำประเทศทั้งในอดีตและปัจจุบันก็มีการได้พบปะกันหลายครั้งในเวทีโลกและสหประชาชาติ ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ก็มีแผนที่จะพบกัน

“ขอฝากไว้ว่าไม่ว่าเราจะเกิดที่ไหน แต่เมื่อเราอยู่ในแผ่นดินใดก็ต้องทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินนั้นๆ ในฐานะที่อยู่อาศัย ต้องเคารพกฎหมาย ช่วยพัฒนาประเทศ ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ลืมแผ่นดินแม่ ผมอยากจะบอกทุกคนว่ารัฐบาลได้พยายามทำทุกอย่างให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจ แม้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยในวันนี้ แต่อนาคตก็ไม่แน่ และจากรายงานทราบว่ามีคนไทยไปอยู่ในต่างประเทศมากขึ้น ขณะที่ในประเทศเองอัตราการเกิดน้อยลง เรากำลังมีปัญหาในเรื่องของการเกิดมีอัตราที่ต่ำไปนิดนึง แต่ปัญหาที่ทั้งโลกกำลังเผชิญคือปัญหาผู้สูงวัย เป็นเพราะระบบสาธารณสุขดีขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุเป็นตัวถ่วง รั้ง หรือภาระอะไร” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ทุกประเทศต้องการเยาวชนทั้งคนดีและคนเก่ง ประเทศไทยนั้นคนดีจะต้องมีคุณธรรม มีองค์กรที่มีจริยธรรม เคารพกฎหมาย โดยจะต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ สิ่งสำคัญที่คนไทยยึดถือในขณะนี้คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สำหรับรัฐบาลแล้วก็จะต้องเพิ่มคำว่าเพื่อประชาชนไปด้วย วันนี้ทุกคนต้องร่วมกันให้โลกสงบ หลายประเทศยังประสบปัญหาภาวะสงคราม ความขัดแย้ง ความยากจน

“วันนี้เราต้องช่วยกันลดปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาวะสงคราม ความขัดแย้ง เพราะสิ่งที่จะต้องเผชิญในอนาคตคือ ภัยพิบัติ สภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง โรคร้ายแรงอุบัติใหม่ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นอันตรายมากกว่าที่เราจะมาทะเลาะเบาะแว้งทางการเมืองและเรื่องต่างๆ เพราะแต่ละประเทศมีพื้นฐานที่แตกต่างกัน เมื่อประชาธิปไตยของประเทศไทยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่จะทำไปถึงจุดนั้นได้ทุกอย่างต้องเข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล ก็จะสามารถทำให้ประเทศไทยมีความทัดเทียมประเทศอื่น ผมก็มีความจำเป็นเข้ามาตรงนี้ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน ขอให้ทุกคนช่วยกันสร้างความเข้าใจในฐานะที่อยู่ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยในสังคมโลก เพื่อให้เขาเกิดความเข้าใจว่าประเทศไทยค่อนข้างละเอียดอ่อน มีความแตกต่างทั้งเรื่องความคิด คน ที่มีมายาวนาน ทำให้หลายอย่างยังเดินหน้าไม่สมบูรณ์ในบางเรื่อง แต่ขอให้เข้าใจว่าเราพร้อมทุกอย่างในการพัฒนาตัวเอง ทุกประเทศหลายอย่างก็มีทั้งดีและไม่ดี แต่ก็ไม่ได้แตกต่างมากนัก เพียงแต่ระดับการพัฒนาอาจมีความที่แตกต่างกัน จนทำให้ความเข้าใจไม่ตรงกัน เพราะต้องมีการประยุกต์ในการทำงาน ผมขอชื่นชมทั้งสหรัฐฯ และออสเตรเลีย เป็นประเทศที่มีโครงสร้างชัดเจน มั่นคง มีเสถียรภาพทางการเมือง น่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการเดินหน้าสู่การเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย ซึ่งผมได้นำหลักการของทั้ง 2 ประเทศมากูด้วย หลายอย่างก็มีการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นมากพอสมควร เพราะใช้เวลามากว่า 2 ปี ในการไปสู่การเป็นประธิปไตยที่เข้มแข็ง สมบูรณ์ในอนาคตต่อไปอย่างยั่งยืน” พล.อ.ประยุทธ์กล่าวกำลังโหลดความคิดเห็น...