xs
xsm
sm
md
lg

ผบ.ทบ.เผยจ่อทดสอบกลไกต่อต้านก่อการร้าย ยันไม่ประมาทแม้ไม่มีเหตุ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (แฟ้มภาพ)
ผู้บัญชาการทหารบก นำทหารฟังบรรยายปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ชุดที่ 3 เตรียมทดสอบกลไกต่อต้านก่อการร้ายบ่ายนี้ กำหนดสมมติฐานเป็นรถไฟฟ้า ยันไม่ประมาทแม้ไม่มียืนยันเหตุ เน้นการข่าว จัดกำลังแก้ปัญหา

วันนี้ (29 มิ.ย.) ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ถ.ราชดำเนิน เมื่อเวลา 08.00 น. พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) นำกำลังพลกองทัพบก เข้ารับฟังบรรยายจากวิทยากรในโครงการจัดชุดวิทยากรรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน กองทัพภาคที่ 1 ชุดที่ 3 ร่วมกับวิทยากรจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ รณรงค์สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ และกระตุ้นให้สังคมไทยสำนึกในประวัติศาสตร์การเสียสละของบรรพบุรุษไทย โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

จากนั้น พล.อ.เฉลิมชัยให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้เป็นการบรรยายของวิทยากรในโครงการจัดชุดวิทยากรรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ซึ่งเป็นกำลังพลของกองทัพบกเอง เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนคนไทยทุกคน โดยนำประวัติศาสตร์มานำเสนอในกรอบระยะเวลาสั้นๆ ให้เห็นถึงการเสียสละของบรรพบุรุษ เพื่อให้นำมาสู่ความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ และร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ยอมรับว่าสังคมของเราในอดีตเป็นสังคมที่มีความอบอุ่น มีความรักความสามัคคี มีขนบธรรมเนียมประเพณี และมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ รวมทั้งมีประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจ แต่สถานการณ์ปัจจุบันบ้านเมืองเราเจริญขึ้นซึ่งก็มีปัญหามากมาย ทั้งเรื่องการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ก่อให้เกิดความแตกแยกอย่างรุนแรง ดังนั้น กองทัพบกถือเป็นกลไกส่วนหนึ่งที่สำคัญของสังคม พยายามสร้างความรักความสามัคคีโดยอิงประวัติศาสตร์การเสียสละของบรรพบุรุษ เพื่อให้ทุกคนตระหนักว่าจะร่วมกันนำพาประเทศเดินไปข้างหน้าอย่างไร และร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างไร อย่างไรก็ตาม วิทยากรโครงการนี้มีทั้งหมด 12 ชุด ในทุกกองทัพภาค โดยจะไปบรรยายให้ข้าราชการของหน่วย รวมถึงประชาชน นักศึกษา และส่วนราชการต่างๆ หากหน่วยงานใดสนใจสามารถติดต่อประสานงานได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารบก หรือทุกกองทัพภาค โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพื่อทำให้บ้านเมืองสงบสุขและคนมีความรักความสามัคคี

นอกจากนี้ พล.อ.เฉลิมชัยยังกล่าวถึงการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ก่อการร้ายและความมั่นคงภายในว่า บ่ายวันนี้ (29 มิ.ย.) จะมีการทดสอบการเตรียมพร้อมกลไกต่อต้านการก่อการร้ายตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.ที่ผ่านมา ทั้งนี้ การก่อการร้ายเป็นภัยคุกคามที่สำคัญ ขณะนี้มีสถานการณ์เกิดขึ้นทั่วโลก ทั้งทางด้านยุโรป และฝั่งตะวันตก อีกส่วนหนึ่งก็เข้ามาทางภูมิภาคอาเซียน ขณะที่ประเทศไทยเองแม้จะไม่มีหลักฐานยืนยันเรื่องการก่อเหตุร้าย หรือเหตุรุนแรงในประเทศไทยก็ตาม แต่ในภาพรวม ส่วนงานด้านความมั่นคงก็ไม่ได้ประมาท ได้เตรียมการอย่างต่อเนื่อง

พล.อ.เฉลิมชัยกล่าวว่า ประเด็นหลักของการป้องกันการก่อการร้ายสากล คือ เตรียมการของหน่วยประชาคมข่าว ที่ต้องติดตามเรื่องนี้มาตลอดทั้งในประเทศและการประสานงานจากต่างประเทศ ในกรณีที่มีผู้ต้องสงสัย เกี่ยวข้อง หรือ เกี่ยวพันก็ต้องดำเนินการ ที่ผ่านมาดำเนินการมาโดยตลอด เช่น การเชิญออกนอกประเทศ ในส่วนที่สองคือการเตรียมกำลังเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แก่ ส่วนที่ 1 การเตรียมการด้านกำลังพล หน่วยที่รับผิดชอบหลัก คือ ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้าย (ศตก.) กองบัญชาการกองทัพไทย มีกำลังจากทุกภาคส่วน และกำลังจากทุกกองทัพเข้าไปร่วมด้วย ซึ่งตนเห็นใจกำลังพลเหล่านี้เพราะต้องมีความพร้อมตลอดเวลา หมุนเวียนเพื่อสแตนด์บาย 24 ชั่วโมง เพราะไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุเมื่อไหร่ ส่วนที่ 2 เป็นความพร้อมของยุทโธปกรณ์ ขณะนี้มีความพร้อมอยู่แล้ว ส่วนที่ 3 คือแผนเผชิญเหตุที่จะมีการทดสอบในช่วงนี้ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ภายใต้การดำเนินการของ ศตก.

“เป็นการดำเนินการตามวงรอบประจำปี และหมุนเวียนไปตามการกำหนดสมมุติฐานของแต่ละพื้นที่ ปีนี้ก็จะเป็นพื้นที่รถไฟฟ้า ปีก่อนหน้านี้จะเป็นสถานการณ์บนเครื่องบิน ถือเป็นการเตรียมการทุกปีอยู่แล้ว เพราะเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วน สำหรับกองทัพบกเองก็ส่งส่วนที่สำคัญเข้าไป คือ กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และหน่วยอีโอดีของกรมสรรพาวุธทหารบก รวมถึงหน่วยของกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก และหน่วยแพทย์ทหารด้วย” พล.อ.เฉลิมชัยกล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...