xs
sm
md
lg

"มีชัย" เผย กกต.ยื่นศาลรธน.ตีความเลือกตั้ง 150 วัน ไม่ต้องรอหนังสือตอบกรธ.

เผยแพร่:

ปธ.กรธ. แจง กกต.ยื่นศาลรธน.ตีความประเด็นเลือกตั้ง 150 วัน ได้ โดยไม่ต้องรอหนังสือตอบจากกรธ.

วันนี้ (19พ.ค.) เวลา 14.00น.ที่รัฐสภา นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงกรณีที่กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุว่าจะต้องรอคำตอบจากกรธ.ก่อนจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความเรื่องที่กกต.ต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 150 วันหลังกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้งมีผลบังคับใช้ว่าจะนับรวมถึงการรับรองผลการเลือกตั้งด้วยหรือไม่ ว่า ทางกรธ.ไม่ได้มีหน้าที่ในการตีความ ดังนั้นจึงไม่ตอบข้อซักถามที่กกต.ยื่นหนังสือมา แต่ทราบว่ากกต.ถามไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วด้วย อย่างไรก็ตามยืนยันว่าตามรัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามกกต.ในการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ดังนั้นหากจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความก็สามารถดำเนินการได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอหนังสือตอบจากกรธ.อยู่แล้ว
กำลังโหลดความคิดเห็น...