xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ ถกหัวหน้าส่วนราชการ ก.วิทย์เสิร์ฟเมนูจากงานวิจัย พร้อมจัดนิทรรศการโชว์ผลงาน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


“ประยุทธ์” ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ก.วิทย์ เจ้าภาพคัดเมนูเจ๋งจากงานวิจัยเสิร์ฟเพียบ ฟูดอินโนโพลิส เสนอความก้าวหน้าโครงการ โชว์ผลงานการใช้แสงซินโครตรอนพัฒนาระบบเลี้ยงถั่งเช่า ช่วยผู้ประกอบการ จชต. ชี้คุณภาพสูงกว่าท้องตลาด เตรียมพัฒนาต่อยอดอาหารทางการแพทย์ญี่ปุ่นเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะกับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยในไทย

วันนี้ (27 เม.ย.) เมื่อเวลา 09.30 น. ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2560 ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อติดตามงานที่ได้มอบหมายให้ไปปฏิบัติ ทั้งนี้ ก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรีถวายสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 4 และถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารกระทรวงฯ บริเวณลานน้ำพุ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนเยี่ยมชมนิทรรศการที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมครั้งนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นเจ้าภาพได้จัดเมนูอาหารเสิร์ฟนายกรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุม โดยเมนูส่วนหนึ่งมาจากผลการวิจัยพัฒนาโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เริ่มจากข้าวหอมชลสิทธิ์ ที่พัฒนาสายพันธุ์จากการผสมระหว่างข้าวทนน้ำท่วม IR57514 และข้าวพันธุ์ดอกมะลิ 105 จนได้ข้าวที่มีผลผลิตสูงเมื่อนำมาหุงมีกลิ่นหอมน่ารับประทาน เสิร์ฟคู่กับเมนูอาหารจานเด่น อาทิ กุ้งกุลาดำโอเมกาผัดพริกเกลือกับผักรวมอบกึ่งสำเร็จรูป โดยกุ้งกุลาดำโอเมกานั้น พัฒนาจากกุ้งกุลาดำซึ่งเป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ตและพังงา โดย สวทช.พัฒนาให้เป็นกุ้งกุลาดำโอเมกาซึ่งจําเป็นต่อมนุษย์ทั้งในแง่ของการพัฒนาเซลล์ประสาทและสมอง รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ และเป็นสินค้าในระดับพรีเมียมของคนรักสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีมะเขือเทศสมูทตี้ ที่ใช้มะเขือเทศพันธุ์ดีจากการวิจัยของ สวทช.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาสายพันธุ์มะเขือเทศให้มีสาระสำคัญสูงจนนำมาผลิตเป็นสมูทตี้ 4 สี คือ แดง เหลือง ส้ม น้ำตาลม่วง ปลอดภัยต่อสุขภาพ รสชาติอร่อย รับประทานคู่กับเบเกอรีที่ผลิตจากฟลาวแป้งมันสำปะหลังที่ได้รับการพัฒนากระบวนการผลิตจนได้ฟลาวแป้งไซยาไนต์ต่ำปลอดภัยต่อสุขภาพที่สำคัญลดการใช้แป้งสาลีในการทำเบเกอรีต่างๆ ด้วย ขณะเดียวกันก็ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชน อ.นาแห้ว จ.เลย คือ มะคาเดเมียอบเกลือ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดย สวทช.

สำหรับจัดนิทรรศการได้มีการนำเสนอผลงานต่างๆ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่น่าสนใจคือ ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือฟูดอินโนโพลิส โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ซึ่งมีบริษัทอาหารชั้นนำทั้งในประเทศ และประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมโครงการ และตั้งห้องปฏิบัติการในพื้นที่ฟูดอินโนโพลิส รวมทั้งได้โชว์ผลการพัฒนากรรมวิธีในการเลี้ยงถั่งเช่าของบริษัท เซโก้ โดยใช้แสงซินโครตรอนพัฒนาชิ้นส่วนตัวควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และแสงสว่างที่ใช้ในระบบทำให้ได้ถั่งเช่าที่มีคุณภาพสูง มีปริมาณสารอะดีโนซีนสูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลาด การพัฒนาดังกล่าวจะช่วยพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในประเทศ และเป็นการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร “Smart farmer” ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้อีกด้วย โดยเทคโนโลยีดังกล่าว เป็นของ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) หนึ่งในเครือข่ายของเมืองนวัตกรรมอาหาร นอกจากนี้ยังนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ของบริษัท ไทยโอซูก้า บริษัทในเครือ โอซูกะ ฟาร์มาซูติคอล แฟคตอรี่ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเข้าร่วมเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร และมีแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ชนิดใหม่ ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและผู้ป่วยในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้แล้ว เมืองนวัตกรรมอาหารและหน่วยงานภาคียังได้ร่วมมือกับบริษัท สวีทแอนด์อินเว้นท์ จำกัด ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางด้านกลิ่นอาหาร ที่ยังประสบปัญหาความขาดแคลนในประเทศไทย เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ และเพียงพอต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย อีกทั้งยังมีแผนพัฒนากลิ่นอาหารที่ใช้วัตถุดิบที่มีในประเทศเพื่อลดการนำเข้า และเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบในประเทศไทย รวมถึงการสร้างเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านอุตสาหกรรมด้านกลิ่นอาหารของไทย โดยจะนำตัวแทนผลไม้ไทย เช่น มะม่วงอกร่องทอง มะพร้าวน้ำหอมสามพราน ส้มเขียวหวานบางมด เป็นต้นแบบเพื่อสร้างกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะและนำเสนอสู่ตลาดโลกต่อไปกำลังโหลดความคิดเห็น