xs
xsm
sm
md
lg

ถึงคิว! ประกาศใช้ผังเมืองรวมขอนแก่น ยก “ห้วยเสือเต้น น้ำพอง น้ำชี” เป็นแหล่งรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ถึงคิว! ประกาศใช้ผังเมืองรวม “ขอนแก่น” เผยรายชื่อ 29 พื้นที่ป่าสงวนให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ยก “ห้วยเสือเต้น ลำน้ำพอง แม่น้ำชี” รวม 13 พื้นที่ เป็นแหล่งรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่วนพื้นที่บางส่วนใน อ.น้ำพอง เมืองขอนแก่น อ.อุบลรัตน์ อ.บ้านฝาง ที่เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม และคลังสินค้า

วันนี้ (26 เม.ย.) มีรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2560 โดยมีการกำหนดพื้นที่ที่สำคัญ เช่น พื้นที่สีเขียว และสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียวส่วนใหญ่ในผงเมือง จ.ขอนแก่น ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้เป็นที่ดิน ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ขณะที่ดินที่กำหนดไว้เป็นสีชมพู ให้เป็นที่ดินประเภทชุมชน

ที่ดิน ที่กำหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรม และคลังสินค้า ด้านเหนือจดเขตตำบลโคกสูงด้านเหนือ และเขตตำบลกุดน้ำใสด้านเหนือ ด้านตะวันออก จดเขตตำบลกุดน้ำใสด้านตะวันออกและเขตตำบลม่วงหวานด้านตะวันออก ด้านใต้จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอำเภอน้ำพองกับอำเภอเมืองขอนแก่น และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอำเภออุบลรัตน์กับอำเภอบ้านฝาง ด้านตะวันตกจดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโสกแต้ และเขตอุทยานแห่งชาตินำพอง

ส่วนที่ดินที่กำหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ประกอบด้วย ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกสูงบ้านดง และอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาสวนกวาง ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยเสียว และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงมูล ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงลาน และอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเวียง ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุดน้ำใส ป่าสงวนแห่งชาติหนองอ่างและอุทยานแห่งชาติภูเวียง ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโสกแต้ และอุทยานแห่งชาติน้ำพอง ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเม็ง และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหลวง ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกหลวงแปลงที่สาม และอุทยานแห่งชาติน้ำพอง ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูระงำ

สำหรับที่ดินที่กำหนดไว้เป็นสีฟ้า ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีรายการดังต่อไปนี้ อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์และลำน้ำเชิญ หนองหัวโอก หนองแสง และห้วยเสือเต้น ลำน้ำพอง แก่งน้ำต้อน แม่น้ำชี แก่งละว้า หนองกุดเค้า หนองกรองแก้ว อ่างเก็บน้ำกุดนางแซง หนองผักท่อ
กำลังโหลดความคิดเห็น...