xs
xsm
sm
md
lg

คอบช.-เครือข่ายผู้บริโภค ร้อง สนช.ทบทวนร่างแก้ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


คอบช.จับมือเครือข่ายผู้บริโภค ยื่นหนังสือ สนช.ทบทวนร่างแก้ไขร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค ชี้ กก.ขาดอิสระ

วันนี้ (4 เม.ย.) คณะกรรมการองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.) นำโดยนายประสาท มีแต้ม พร้อมด้วย น.ส.บุญยืน ศิริธรรม ร่วมกับสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคและเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคทุกภูมิภาคทั่วประเทศ นำโดย น.ส.สารี อ๋องสมหวัง ได้เข้ายื่นหนังสือถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อเสนอแนะความเห็นและให้ทบทวนต่อการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ... โดยนายประสาทกล่าวว่า จากกรณีที่คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค สนช.ได้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวนั้น อาจขัดต่อการจัดทำร่างกฎหมายจัดตั้งการรวมตัวกันของผู้บริโภค และการตั้งองค์กรเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรา 46 ของร่างรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะในหมวด 4 ว่าด้วยความร่วมมือกับองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค ในมาตรา 62-67 มีเนื้อหาขัดต่อร่างรัฐธรรมนูญมาตรา 46 ในหลายประเด็น ได้แก่ องค์กรที่จะมีสิทธิในการรวมตัวกันเป็นคณะกรรมการ ถูกจำกัดให้เป็นสมาคมและมูลนิธิที่จะต้องได้รับการรับรองหรืออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เท่านั้น คณะกรรมการองค์กรเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ เห็นว่าควรมีองค์กรที่เป็นตัวแทนผู้บริโภคอย่างแท้จริง ดังนั้น คอบช.และเครือข่ายจึงขอให้ สนช.และคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาฯ ได้พิจารณาข้อเสนอแนะดังกล่าวเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค และประโยชน์ต่อการทำกฎหมายตามร่างรัฐธรรมนูญ
กำลังโหลดความคิดเห็น...