xs
xsm
sm
md
lg

รักษาการเลขาฯ กกต.ปัดงบ 18.6 ล้านแค่ดูงาน ยันใช้ทั้งโครงการ อย่ามองสร้างคอนเนกชัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (แฟ้มภาพ)
รักษาการเลขาธิการ กกต. เผยงบ 18.6 ล้านอบรม พตส.ใช้ทั้งโครงการ ไม่ใช่แค่ดูงานต่างประเทศ ไม่ได้สูงเกินปกติ มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนผู้อบรมและระยะเวลา ปัดทัวร์ถึง 15 วัน แค่กำหนดช่วง ยังไม่รู้จะไปไหน แต่ต้องให้สอดคล้องมติ ครม.วอนอย่ามองแค่สร้างคอนเนกชัน แต่หวังปรองดอง

วันนี้ (8 มี.ค.) พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา รักษาการเลขาธิการกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชี้แจงกรณีการใช้งบฯ ดำเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร พตส.รุ่น 8 ซึ่งเป็นรุ่นปัจจุบัน วงเงิน 18.6 ล้านบาทว่า เป็นงบฯ ในการดำเนินการทั้งโครงการ รวมไปถึงการเดินทางไปดูงานต่างประเทศ ไม่ใช่งบฯ ดูงานต่างประเทศเพียงอย่างเดียว ตามที่มีสื่อบางสำนักนำเสนอ ที่ผ่านมาในการฝึกอบรมทุกรุ่นก็จะใช้งบฯ ประมาณนี้ การใช้งบฯในรุ่นนี้ไม่ได้สูงเกินปกติ โดยงบฯ เป็นการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง แต่ทั้งนี้งบฯ แต่ละรุ่นจะมากน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้เข้ารับการอบรม และระยะเวลาในการอบรม ส่วนเรื่องของการดูงานในรุ่นนี้ได้กำหนดเอาไว้ในช่วงเดือน 1-15 พ.ค.นั้นก็ไม่ใช่เป็นการไปดูงาน 15 วัน แต่เป็นการกำหนดช่วงระยะเวลาที่จะไปดูงาน โดยปกติการไปดูงานของ พตส.แต่ละรุ่นจะไปดูงานประมาณ 5-7 วัน แต่จะอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดคือ ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม ทั้งนี้ ในรุ่น พตส.8 ยังไม่มีการกำหนดว่า จะไปดูงานที่ประเทศใด การพิจารณาเรื่องการดูงานของรุ่นนี้คงจะต้องให้สอดคล้องกับมติ ครม.ที่กำหนดให้เดินทางไปในประเทศอาเซียนบวก 3 แต่ก็ต้องดูว่าในช่วงดังกล่าวมีการเลือกตั้งในประเทศเหล่านี้หรือไม่

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ยังกล่าวอีกว่า ไม่อยากให้สังคม มองว่าการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษขององค์กรต่างๆ สร้างคอนเนคชั่นเพียงอย่างเดียว เพราะอย่างของ กกต.มีตัวแทนของพรรคการเมืองเกือบทุกพรรคเข้ามาเรียนในแต่ละรุ่น และเชื่อว่าทุกพรรคที่ส่งคนมาก็ต้องตรวจสอบ เพื่อไม่ให้พรรคใดพรรคหนึ่งมาสร้างคอนเนคชั่นให้ตัวเอง สิ่งที่ กกต.ต้องการจากการเรียนของ พตส.คือ ให้เกิดการปรองดอง คนที่มีความเชื่อแตกต่างกันอยู่คนละสี คนละพรรค สามารถมานั่งเรียนร่วมกันได้ โดยที่ความเห็นต่างของตัวเองไม่ได้สูญเสียไป ที่เราสามารถเห็นได้ในทุกรุ่นของ พตส.

ทั้งนี้ เว็บไซต์สำนักงาน กกต.ได้เผยแพร่เอกสารบันทึกข้อความด่วนที่สุด ที่ ลต 0801 (อก.)/1175 วันที่ 30 พ.ย. 2559 ถึงผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เรื่องการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการพัฒนาบุคลากรของพรรคการเมืองหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 8 ตามที่มติคณะกรรมการการเลือกตั้งครั้งที่ 49/2559 เมื่อวันอังคารที่ 25 ต.ค. 2559 อนุมัติให้สำนักพัฒนาบุคลากรดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรของพรรคการเมืองหลักสูตรการพัฒนาการเมือง และการเลือกตั้งระดับสูงรุ่นที่ 8 ในวงเงิน 18,600,000 บาทถ้วน โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

สำหรับการอบรมหลักสูตร พตส.รุ่นที่ 8 มีผู้เข้าอบรม จำนวน 100 คนระยะเวลาการอบรม 8 เดือน ในช่วงระหว่างเดือน ธ.ค. 2559 จนถึงเดือน ก.ย. 2560 โดยจัดให้มีการเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มในช่วงเช้าและบ่าย จำนวน 2 มื้อทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ให้กับผู้เข้าอบรม แบ่งเป็นอาหารกลางวันจำนวน 300 บาทต่อคน และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มอาหาร จำนวน 2 มื้อ มื้อละ 50 บาทต่อคน

ส่วนการศึกษาดูงานต่างประเทศของหลักสูตร พตส.รุ่นที่ 8 นั้น กำหนดไว้เป็นระยะเวลา 15 วัน ซึ่งจะอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พ.ค.ถึงวันที่ 15 พ.ค. 2560 แต่ยังไม่ได้ระบุในกำหนดการว่าจะเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศใด และภายหลังการศึกษาดูงานในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว ในกำหนดการยังระบุว่าให้นักศึกษาต้องนำเสนอผลการศึกษาดูงานต่างประเทศในวันที่ 7 ก.ค. 2560 ก่อนมีวิธีมีพิธีปิดหลักสูตรและปัจฉิมนิเทศในวันที่ 8-10 ก.ย. 2560

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า ในส่วนของอนุกรรมการหลักสูตรกำลังมีการพิจารณาประเทศที่ผู้เข้าอบรมจะไปดูงาน คือ ประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี และอิตาลี โดยไม่พบว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนบวก 3 นั้นมีการเลือกตั้งในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งก็จะมีการเสนอให้กกต.พิจารณาคัดเลือกต่อไป จากการตรวจสอบพบว่าในช่วงที่ พตส.จะไปดูงานนนั้น ประเทศฝรั่งเศสจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดี โดยในวันที่ 23 เม.ย.จะเป็นการเลือกตั้งรอบแรก และวันที่ 7 พ.ค.จะเป็นการเลือกตั้งรอบที่ 2
กำลังโหลดความคิดเห็น...