xs
xsm
sm
md
lg

สปท.เคาะสภาวิชาชีพสื่อฯ ตัดปลัดเหลือแค่ 2 ให้อำนาจเขียนกฎ-ถอนใบอนุญาต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ประธาน กมธ.ขับเคลื่อนปฏิรูปสื่อ สปท.เผยที่ประชุมสรุป สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติมีกรรมการเท่าเดิม แต่ลดปลัดเหลือแค่ วธ.กับสำนักนายกฯ ส่วนอีก 2 คนมาจาก กสม.และ กก.คุ้มครองผู้บริโภค ให้นักข่าว ผู้ประกอบการอบรม ส่วนสภาฯ มีอำนาจเขียนกฎลงโทษและถอนใบอนุญาต ให้ 2 ปีแรกใช้เงินจาก กสทช. จากนั้นค่อยอาศัยเงินค่าสมาชิกแทนวันนี้ (21 ก.พ.) ที่รัฐสภา เมื่อเวลา 12.55 น. พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร ประธานกรรมาธิการ (กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวว่า ที่ประชุม กมธ.สปท.ได้มีการลงมติเพื่อกำหนดโครงสร้างใน “สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ” ใหม่ โดยให้มีกรรมการเท่าเดิมคือ 13 คน รวมประธาน แต่องค์ประกอบของกรรมการทั้ง 13 คน มีความเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยกำหนดให้มีข้าราชการมาระดับปลัดกระทรวงร่วม 4 คน เปลี่ยนเป็นให้มีสัดส่วน 4 คนมาจากข้าราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานของสื่อสารมวลชนโดยตรงจำนวน 2 คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และอีก 2 คนมาจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (กสม.) ซึ่งเขาจะไปคัดกันเองในองค์กรของเขาอีกทีว่าใครจะมานั่งเป็นตัวแทนในสภาวิชาชีพ และจะสรรหาจากคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

พล.อ.อ.คณิต กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองผู้เสียหายจากการทำหน้าที่สื่อ โดยผู้เสียหายนั้นสามารถยื่นเอกสารร้องเรียนไปยังสภาวิชาชีพฯ ได้ซึ่งสภาวิชาชีพฯ หลังจากได้คำร้องเรียนแล้วก็จะตั้งกรรมการสอบจริยธรรมเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้จะไม่มีการตัดสิทธิของผู้เสียหาย ในการดำเนินการตามขั้นตอนของศาล สำหรับเรื่องการออกใบอนุญาตสื่อ นอกเหนือจากผู้ประกอบการสื่อวิทยุและโทรทัศน์ที่ต้องไปขอใบอนุญาตจาก กสทช.และ ผู้ประกอบการหนังสือพิมพ์ต้องไปขอใบอนุญาตกับกระทรวงวัฒนธรรมแล้ว เสียงข้างมากของคณะกรรมการเห็นว่าทั้งผู้ประกอบการและสื่อมวลชนแต่ละคนควรจะมีการอบรมในหลักสูตร หลังจากผ่านหลักสูตรก็จะมีการออกใบอนุญาตประจำตัวสื่อมวลชนได้ ซึ่งผู้ที่ได้รับใบอนุญาต ข้อมูลของผู้นั้นก็จะถูกนำไปรวมอยู่ที่ศูนย์ข้อมูลใหญ่ของทางสมาคม ถ้าหากสื่อคนไหนทำงานแล้วมีความดีความชอบ เขาก็จะได้รับการตอบแทนในเรื่องสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้ อาทิการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง การให้สิทธิในด้านการรักษาพยาบาล การสนับสนุนกรณีที่มีคดีความเกิดขึ้น หรือการจารึกลงหอเกียรติยศเป็นต้น และขณะเดียวกัน สภาวิชาชีพฯ ก็จะมีอำนาจกำหนดในเรื่องของการลงโทษและการเพิกถอนใบอนุญาตสื่อด้วย

พล.อ.คณิตกล่าวถึงเรื่องเงินสนับสนุนการทำหน้าที่สื่อมวลชนว่า ทาง กมธ.สปท.ได้พิจารณาว่าจะทำอย่างไรจึงจะไม่ขัดกับร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ในมาตรา 35 ที่ระบุว่าไม่ให้ภาครัฐจ่ายเงินสนับสนุนสื่อมวลชน จนในที่สุด กมธ.สปท.ก็ได้ตัดเรื่องเงินอุดหนุนออกไปหมดแล้ว และเห็นว่าในช่วงก่อตั้งสภาวิชาชีพฯ 2 ปีแรกนั้น จะใช้งบประมาณจากทาง กสทช.ก่อน และหลังจากนั้นก็จะอาศัยเงินจากค่าสมาชิก เงินจากค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้นกำลังโหลดความคิดเห็น...