xs
xsm
sm
md
lg

ดูอีกครั้งทรัพย์สินล่าสุด “ครอบครัวเตริยาภิรมย์-ครอบครัวสาระผล” หลังมีคำสั่งให้ชดใช้เงินจีทูจีข้าว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ดูอีกครั้งทรัพย์สินล่าสุด “ครอบครัวเตริยาภิรมย์ - ครอบครัวสาระผล” หลัง ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งยกคำร้องขอให้ทุเลาการบังคับใช้ตามคำสั่งกระทรวงพาณิชย์ เรียกค่าเสียหายให้ชดใช้รวมมูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท โดยแยก เป็น “บุญทรง” ต้องชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 1,770 ล้านบาท ส่วน “อดีต รมต.ภูมิ” 2,300 ล้านบาท

จากกรณี ศาลปกครองกลางมีคำสั่งยกคำร้องขอให้ทุเลาการบังคับใช้ตามคำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่สั่งให้ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์, นายภูมิ สาระผล อดีต รมช.พาณิชย์ และพวก ผู้ฟ้องคดี รวม 5 สำนวน คดีชดใช้ค่าเสียหายจากการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือ จีทูจี รวมมูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท กรณีระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) โดยมิชอบ และไม่ได้มีการส่งข้าวออกไปขายให้กับประเทศจีนจริง แต่กลับมีการระบายข้าวภายในประเทศเอง สำหรับผู้ฟ้องทั้ง 5 ถูกเรียกค่าเสียหายให้ชดใช้รวมมูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท โดยแยกดังนี้ นายบุญทรง ต้องชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 1,770 ล้านบาท นายภูมิ 2,300 ล้านบาท

ล่าสุด “ผู้จัดการ 360 องศา” รวบรวมทรัพย์สินของ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรมว.พาณิชย์ และ นายภูมิ สาระผล อดีต รมช.พาณิชย์ ที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน แจ้งคณะกรรมการป้องกันปละปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ครั้งลาสุด พบว่า

บุญทรง-ภรรยา แจ้งล่าสุดมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้ 16 ล้านบาทเศษ

เริ่มจากกรณีของ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ ที่แจ้งบัญชีต่อ ป.ป.ช. 3 ครั้ง เข้ารับตำแหน่ง รมว.พาณิชย์ 23 มกราคม 2555 แจ้งว่า มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 15,180,681.26 บาท พ้นจากตำแหน่ง รมว.พาณิชย์ 30 มิถุนายน 2556 มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 17,970,312.89 บาท และ พ้นจากตำแหน่ง รมว.พาณิชย์ ครบ 1 ปี 29 มิถุนายน 2557 มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน16,626,357.75 บาท (ภายหลังการยุบสภารัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี) แจ้งสถานะว่า สมรสกับ นางปอยใจระพี เตริยาภิรมย์ (ชื่อเดิม ปอยใจ สันติพนารักษ์) มีบุตร 3 คน ประกอบด้วย นายสฤษฏิ์วงษ์ นายเดชนัฐวิทย์ และ นายกฤษฏิ์ชนัต เตริยาภิรมย์ นายบุญทรง ระบุวา มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 5 คน

แจ้ง ป.ป.ช. ล่าสุดว่า มีรายได้ทั้งหมด 1,603,926.86 บาท เป็นของนายบุญทรง 1,393,926.8 บาท (เงินบำนาญ ส.ส. 191,172 บาท, ค่าจ้าง ก.ค.56 - มิ.ย.57 1,200,891.14 บาท, คืนภาษีเงินได้ 1,863.72 บาท, เงินปันผล 3,240 บาท) ของนางปอยใจระพี 4.5 แสนบาท (เงินได้จากค่าเช่าที่ดิน 4.4 แสนบาท, คืนภาษีเงินได้ 1 หมื่นบาท) ขณะที่การยื่นครั้งที่สอง แจ้งว่า มีเงินค่าตอบแทนจากตำแหน่ง ปธ.กก.กสล. 392,661.29 บาท มีรายได้ระหว่างประจำตำแหน่ง 1,711,969.32 บาท ได้เบี้ยเลี้ยงประชุม 128,900 บาท

ตลอด 3 ครั้งที่ยื่น ระบุว่า มีรายจ่ายทั้งหมดปีละ 1 ล้านบาท เป็นค่าอุปโภค-บริโภคของนายบุญทรง ส่วน นางปอยใจระพี ไม่แจ้งรายจ่าย

ยื่นล่าสุด นายบุญทรง แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 17,828,911 บาท เป็นของ นายบุญทรง 3,979,615 บาท (เงินสด 5 แสนบาท, เงินฝาก 539,615 บาท, เงินลงทุน 3.5 แสนบาท, ยานพาหนะ 1,840,000 บาท, ทรัพย์สินอื่นฯ 7.5 แสนบาท) ของ นางปอยใจระพี 13,849,295 บาท (เงินสด 1 ล้านบาท, เงินฝาก 87,845 บาท, ที่ดิน 12,214,150 บาท, ยานพาหนะ 47,700 บาท, ทรัพย์สินอื่นฯ 5 แสนบาท) มีหนี้สินทั้งสิ้น 192,623.52 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชีของนายบุญทรง เมื่อเทียบกับช่วงพ้นตำแหน่ง รมว.พาณิชย์ ครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2557 แจ้งว่า มีรายได้ทั้งหมด 1,603,926 บาท มีรายจ่ายทั้งหมด 1 ล้านบาท มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 16,818,981 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 192,623 บาท เท่ากับว่านายบุญทรง มีรายได้เพิ่มขึ้น 243,269 บาท มีรายจ่ายเท่าเดิม มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 1,009,930 บาท มีหนี้สินเพิ่มขึ้น 49,959 บาท

ถือหุ้น จิ๊บๆ 3,500 หุ้น เชียงใหม่แลนด์ ไม่ได้แจ้ง ป.ป.ช.

ขณะที่ ข้อมูลของ สำนักข่าวอิศรา ระบุพบว่า นายบุญทรง ได้แจ้งเงินลงทุนบริษัท เชียงใหม่แลนด์ จำกัด 3.5 แสนบาท ทั้งที่ถือหุ้นมาตั้งแต่ปี 2523 ซึ่งก่อนหน้านี้ ไม่เคยแจ้งในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินฯแต่อย่างใดยื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ส. ครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 แจ้งว่า มีเงินลงทุน 1 รายการ คือ บริษัท เชียงใหม่ แลนด์ จำกัด ได้มาเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2523 ถือหุ้นอยู่ 3,500 หุ้น รวมมูลค่าตามตราสาร 3.5 แสนบาท โดยระบุหมายเหตุว่า เป็นไปตามที่ได้ชี้แจงต่อกรรมการ ป.ป.ช. และประธานอนุตรวจสอบบัญชีฯ (นายณรงค์ รัฐอมฤต) ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า บริษัท เชียงใหม่แลนด์ ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (30/4/57) 140 ล้านบาท มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 26 ราย (หุ้นละ 100 บาท) มีนายนายชัชวาล ลัดตะรุจาวงษ์ (ถือหุ้นใหญ่) 190,074 หุ้น

นอกจากนั้น ก็เป็นคนในสกุล “เตริยาภิรมย์” และสกุล “ลัดตะรุจาวงษ์” ถือหุ้นเป็นส่วนใหญ่ ยังปรากฏชื่อของ นายวิวัฒน์ เตชะไพบูลย์ กรรมการบริษัทเครือ ไทยเบฟเวอเรจ (เบียร์ช้าง) ร่วมถือหุ้นด้วย 7 หมื่นหุ้น ขณะที่ นายบุญทรง ถือรวม 3,500 หุ้น ซื้อครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2525 2 พันหุ้น และซื้ออีกครั้งวันที่ 25 สิงหาคม 2531 1,500 หุ้นบันทึกวันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น 4 เมษายน 2523

ภูมิ-คู่สมรส แจ้งล่าสุด มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 43 ล้านเศษ
ด้าน นายภูมิ สาระผล เข้ารับตำแหน่ง รมช.พาณิชย์ 10 สิงหาคม 2554 แจ้งว่า มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 43,762,458,.43 บาท พ้นจากตำแหน่ง รมช.พาณิชย์ 27 สิงหาคม 2555 แจ้งว่า มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 44,652,578.20 บาท และพ้นจากตำแหน่ง รมช.พาณิชย์ ครบ 1 ปี 26 สิงหาคม 2556 แจ้งว่า มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 41,486,116.12 บาท แจ้งสถานะว่า สมรสกับนางอรอนงค์ สาระผล ครู คศ.2 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จ.ขอนแก่น มีบุตร 2 คน น.ส.ภณิดา สาระผล และ นายภพพล สาระผล

แจ้ง ป.ป.ช. ล่าสุด ว่า มีรายได้ทั้งหมด 4,005,120 บาท เป็นของนายภูมิ 2,440,114 บาท (เงินเดือน 240,114 บาท, ดอกเบี้ย 1 แสนบาท, เงินฝากประจำครบกำหนดถอนคืน 1 ล้านบาท, เงินสลากออมสินพิเศษกำหนดถอนคืน 5 แสนบาท, ถอนเงินจากบัญชี 6 แสนบาท ขายที่ดนสิ่งปลูกสร้าง 3,500,000 บาท) ของ นางอรอนงค์ 1,565,006 บาท (เงินเดือน 250,090 บาท, ดอกเบี้ย 1 แสนบาท, ขายรถยนต์ 1 แสนบาท, ถอนเงินจากบัญชี 2 แสนบาท, เงินบำเหน็จค่าดำรงชีพ 2 แสนบาท, เงินคืนจาก กบข. เมื่อลาออก 714,915 บาท)

มีรายจ่ายทั้งหมด 2.6 ล้านบาท เป็นของนายภูมิ 2,180,000 บาท (จ่ายส่วนตัว 6 แสนบาท, ให้บุตร 1.5 ล้านบาท, เงินบริจาค 8 หมื่นบาท) ของ นางอรอนงค์ 4.2 แสนบาท (จ่ายส่วนตัว 4 แสนบาท, เงินบริจาค 2 หมื่นบาท) มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 39,377,047 บาท เป็นของนายภูมิ 26,441,538 บาท (เงินสด 1 แสนบาท, เงินฝาก 2,281,538 บาท, เงินลงทุน 1 ล้านบาท, ที่ดิน 14,050,000 บาท, โรงเรือนฯ 5.6 ล้านบาท, ยานพาหนะ 1,770,000 บาท, ทรัพย์สินอื่นฯ 1,640,000 บาท) ของ นางอรอนงค์ 12,935,508 บาท (เงินสด 2.5 แสนบาท, เงินฝาก 3,430,508 บาท, เงินลงทุน 1 ล้านบาท, ที่ดิน 2,790,000 บาท, โรงเรือนฯ 2.3 ล้านบาท, ยานพาหนะ 2,715,000 บาท, ทรัพย์สินอื่นฯ 4.5 แสนบาท)

สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ขายไป คือ โฉนด เลขที่ 9962 ต.สวนหม่อน อ.มัจจาคีรี จ.ขอนแก่น ขนาด 1 ไร่ 1 งาน ระบุว่า ได้รับมาเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2545 มูลค่าประมาณ 1,250,000 บาท ซึ่งมีบ้านเลขที่ 33/3 ม. 3 ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่บนโฉนดดังกล่าว ระบุว่า ได้รับมาเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2545 เช่นกัน มูลค่าประมาณ 2,000,000 บาท ทั้งนี้ หากคำนวณราคาบ้านพร้อมที่ดิน ตามที่แจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินจะอยู่ที่ 3,250,000 บาท

โดย นายภูมิ และ นางอรอนงค์ แจ้งว่า ไม่มีหนี้สิน แต่พบว่าการถอนเงินออกจากบัญชีถึง 8 แสนบาท และมีการมอบเงินให้บุตรอีก 1.5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงพ้นตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 แจ้งว่า มีรายได้ทั้งหมด 5,479,250 บาท มีรายจ่ายทั้งหมด 1.2 ล้านบาท มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 41,503,864 บาท ไม่มีหนี้สินเท่ากับว่า นายภูมิ มีรายได้ลดลง 1,474,130 บาท มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น 1.4 ล้านบาท มีทรัพย์สินลดลง 2,126,817 บาท ไม่มีหนี้สินเช่นเดิม

มีรายงานว่า สำหรับกรณีนี้ มีรายงานคำสั่งเรียกค่าเสียหายให้ชดใช้แล้ว โดยจะมีคณะกรรมการที่ประกอบด้วย ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการค้าต่างประเทศ กรมบังคับคดี โดยแต่ละหน่วยงานต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างไร ซึ่ง กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการตามขั้นตอน และ ตามมาตรา 44 ที่ นายกรัฐมนตรีได้ให้กรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดทรัพย์กรณีการขายข้าวจีทูจี ซึ่งกรมต้องดำเนินการตาม

กำลังโหลดความคิดเห็น...