xs
xsm
sm
md
lg

รบ.ชวนร่วมงาน “เมืองสุขภาพดี วิถีไทย” 6-26 ก.พ. สร้างความเชื่อมั่นบริการสุขภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


รบ.แถลงจัดงาน “เมืองสุขภาพดี วิถีไทย” ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม 6-26 ก.พ. สร้างความเชื่อมั่นมาตรฐานบริการสุขภาพ ต่อยอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สู่ภาคเศรษฐกิจ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ ปชช. และตรวจสุขภาพฟรี

วันนี้ (31ม.ค.) ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล กทม. น.ส.เรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุเทพวัชร ปิยานันทน์ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แถลงข่าวงาน “เมืองสุขภาพดี วิถีไทย” ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม จัดโดยกระทรวงสาธารณสุขระหว่างวันที่ 6-26 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นมาตรฐานบริการสุขภาพในสถานบริการของประเทศไทย กลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและต่างประเทศ ต่อยอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สู่ภาคเศรษฐกิจสร้างชาติ มุ่งการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์แก่ประชาชน พร้อมเชิญชวนประชาชนตรวจสุขภาพฟรี

น.ส.เรณูกล่าวว่า สืบเนื่องจากดำริของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ดำเนินการบูรณาการกับกระทรวงต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ส่งเสริมให้มี ตลาดนัดชุมชน และให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนเมือง ร่วมกันอนุรักษ์ความเป็นไทย และส่งเสริมต่อยอดด้านธุรกิจด้านการตลาด ณ ตลาดริมคลองผดุงกรุงเกษม ให้หน่วยงานต่างๆ นำเสนอผลงานขององค์กรผ่านสินค้าบริการ ของกระทรวงต่างๆ และเป็นเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์แก่ประชาชน ดำเนินการมา 2 ปี ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเพิ่มขึ้นตามลำดับ กระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนได้กว่าพันล้านบาท และในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 นี้ กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพจัดตลาดนัดสุขภาพ ที่ต้องเรียกว่าเป็นตลาดนัดสุขภาพ เพราะกระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจชัดเจนในการส่งเสริมสุขภาพของคนในชาติ ให้แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายและใจ

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์การส่งเสริมและป้องกันโรค การส่งเสริมความเชื่อมโยงของแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรที่มีศักยภาพ การพัฒนาอุตสาหกรรมและการตลาดที่มีคุณภาพระดับสากล ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อรักษาโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ และการสร้างความเข้มแข็งการบริหารและนโยบายภาครัฐ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโครงการ “เมืองสุขภาพดี วิถีไทย” ปีที่ 2 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีสำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์แก่ประชาชนได้จริง และส่งเสริมด้านบริการทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย หรือเรียกว่าการแพทย์ผสมผสาน สู่กระบวนการส่งเสริมและป้องกันโรคของประชาชนในรูปแบบตลาดนัดสุขภาพ

นพ.สุเทพ วัชรปิยานันทน์ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า การจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมฯ ประจำปี 2560 ทุกหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข ร่วมแรงร่วมใจ นำสิ่งดีๆ ต่อสุขภาพมอบแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-26 กุมภาพันธ์ 2560 ภายใต้การจัดงาน ชื่อ“เมืองสุขภาพดี วิถีไทย” มีการแบ่งโซนกิจกรรม ประกอบด้วยโซนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โซนเวทีวิชาการ เพื่อประชาชนสุขภาพดี นาทีทองสำหรับผู้มาเยี่ยมชม โซนการให้บริการทางการแพทย์แผนปัจจุบัน และการแพทย์แผนไทย บริการตรวจสุขภาพดวงตาฟรี ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี โซนเสน่ห์จากภูมิปัญญาไทย โซนจำหน่ายพืชพันธุ์ไม้สมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้หอม นิทรรศการสปาน้ำพุร้อน, ผลิตภัณฑ์จาก Champion Products, ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากสมุนไพร, บ้านเล่าเรื่องเมืองปราจีนบุรี “Business innovation” และใหม่ล่าสุด จักรยานปั่นน้ำผลไม้ ขอเชิญชวนประชาชนผู้รักสุขภาพมาร่วมงานของเราได้ตั้งแต่วันที่ 6-26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00-19.00 น.

กำลังโหลดความคิดเห็น...