xs
xsm
sm
md
lg

“องอาจ” แนะจัดปรองดองเป็นวาระแห่งชาติ จี้รัฐเป็นเจ้าภาพเคลียร์ปมโรลส์-รอยซ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

องอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (แฟ้มภาพ)
รองหัวหน้า ปชป.เสนอ “ประยุทธ์” จัดปรองดองเป็นวาระแห่งชาติ ระดมทุกภาคส่วนร่วมมือ ติงแม่น้ำ 5 สาย หยุดเสนอทำเอ็มโอยู-นิรโทษกรรม ชี้ทำสับสน คนขาดความเชื่อมั่น แนะ ป.ย.ป.นำผลศึกษา คกก.7 คณะมาต่อยอดแทนนับหนึ่งใหม่ พร้อมแนะรัฐบาลเป็นเจ้าภาพเคลียร์ปม โรลส์-รอยซ์ติดสินบน ปตท.-การบินไทย


วันนี้ (22 ม.ค.) นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุว่าการปรองดองไม่ใช่เดิมพันของรัฐบาล หรือ คสช. แต่เป็นเดิมพันของคนไทยทุกคนว่าตนเห็นว่าเป็นเดิมพันของประเทศชาติบ้านเมือง ดังนั้นจะให้เดินหน้าได้เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศในทิศทางที่ดีขึ้นจึงขอเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ทำเรื่องการปรองดองให้เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ โดยปัญหาความขัดแย้งและแตกแยกที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดจากคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เกี่ยวพันทุกภาคส่วนทั้งนักการเมือง กลุ่มการเมือง ภาคประชาชน ทหาร ตำรวจ นักวิชาการ นักธุรกิจและประชาชน จึงต้องระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมาทำให้ปรากฏเป็นจริง

ส่วนการที่บางฝ่ายเสนอเรื่องเอ็มโอยูและนิรโทษกรรม ในขณะที่กรรมการปรองดองยังไม่เริ่มทำงานเป็นการสร้างความสับสน เพราะทั้งสองเรื่องดังกล่าวเป็นวิธีการปรองดองรูปแบบหนึ่ง แต่ว่าไม่ใช่หลักการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากข้อเสนอนั้นมาจากแม่น้ำห้าสายจะทำให้เกิดข้อสงสัยตั้งแต่ต้นว่ามีธงจาก คสช.หรือไม่ จึงควรเปิดโอกาสให้กรรมการได้เริ่มต้นทำงานเพื่อกำหนดหลักการแนวทางและมีข้อสรุปในการดำเนินการก่อนค่อยมาพิจารณาว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่ ซี่งจะทำให้เกิดความไว้วางใจต่อกันมากขึ้น

นายองอาจยังเสนอให้คณะกรรมการ ป.ย.ป.ไปศึกษาผลการศึกษาคณะกรรมการที่เคยทำงานด้านนี้ 7 คณะคือ 1. การทำงานด้านการปรองดองของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ หรือ คอป. 2. การศึกษาแนวทางปรองดองของคณะกรรมการศึกษาแนวทางการปรองดองชุดที่นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นประธาน 3. ผลการศึกษาเรื่องการปรองดองสมานฉันท์ สันติวิธีของสถาบันพระปกเกล้า 4. คือผลงานของสำนักงานคณะกรรมการปรองดองและการปฏิรูปซึ่งมีกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบ ตั้งขึ้นมาตอน คสช.เข้ามาบริหารประเทศ 5. ผลงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปที่จัดตั้งโดย กอ.รมน.ตามที่ ครม.มอบหมาย 6. รายงานเรื่องความปรองดองของ สนช. และชุดที่ 7 ข้อเสนอของกรรมาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองเรื่องการแก้ปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความปรองดอง ทั้งนี้เพื่อดำเนินการกำหนดวิธีการปรองดองให้เกิดได้จริง ดีกว่าที่ ป.ย.ป.จะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เพราะจะทำให้เสียโอกาส

“ผมเชื่อว่าทุกภาคส่วนอยากเห็นความปรองดองในบ้านเมือง ดังนั้นการดำเนินการของ ป.ย.ป.จะได้รับความร่วมมือ อยู่ที่คณะกรรมการชุดนี้จะทำให้ทุกฝ่ายมีความมั่นใจและเชื่อใจได้อย่างไรว่าทำเพื่อส่วนรวมไม่ใช่ประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่ง หากทุกฝ่ายมั่นใจงานก็จะเดินหน้าไปได้ด้วยดี” นายองอาจกล่าว

นายองอาจกล่าวถึงกรณีที่บริษัทโรสรอยด์ให้สินบนกับ ปตท.และการบินไทยว่า รัฐบาลควรเข้ามาเป็นตัวหลักในการทำความจริงให้กระจ่าง ด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริงและนำคนผิดมาลงโทษ เพราะเป็นสินบนข้ามชาติที่สะเทือนความเชื่อมั่นของประเทศและสังคมไทยโดยรวม เพราะเป็นการเปิดโปงจากต่างชาติที่มีรายละเอียดพอสมควรในส่วนของข้อมุลทางการที่ผ่านกระบวนการยุติธรรมมาแล้วระดับหนึ่ง จึงไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของหน่วยงานไปดำเนินการกันเองเท่านั้น แต่รัฐบาลควรใช้โอกาสนี้ทำให้เกิคดวามเชื่อมั่นในเรื่องความโปร่งใสและสุจริตของประเทศไทย โดยสามารถทำได้สองส่วน คือ ในส่วนแรกไม่ว่าเรื่องนี้จะหมดอายุความหรือไม่ ต้องแสวงหาข้อเท็จจริงว่าการทุจริตในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นที่การบินไทย หรือ ปตท.มีใครเกี่ยวข้องบ้าง เพื่อนำมาเป็นบทเรียนป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต และในส่วนที่คดียังไม่หมดอายุความ รัฐบาลต้องส่งเสริมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อเท็จจริงและเอาคนผิดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตดังกล่าวมาลงโทษในประเทศไทยให้ได้ แม้ว่าเรื่องนี้จะกระเทือนประเทศไทยแต่ควรใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสทำความจริงให้ปรากฏ ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พยายามรณรงค์เรื่องการแก้ปัญหาการทุจริตมาตลอด ดังนั้นจึงเป็นโอกาสสำคัญที่รัฐบาลจะใช้เรื่องนี้มาขจัดการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศ โดยเชื่อว่าถ้ารัฐบาลจริงจังไม่น่าจะเป็นเรื่องยากที่จะหาตัวคนที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการ
กำลังโหลดความคิดเห็น...