xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ตรวจฯ เผยเกาหลีใต้แฉคนไทยหนีเข้าเมืองถึง 5 หมื่นราย ทำเสี่ยงถูกตัดโควตาแรงงาน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ผู้ตรวจการแผ่นดิน เผย คุยแรงงานไทยในเกาหลีใต้ พบบางเรื่องต้องช่วยทันที จ่อประสานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมืองโสมขาว อาจชงแก้ระเบียบ รับมีร้องถูกกดขี่ ปัญหาสุขภาพ โดนโกงค่าจ้าง ความไม่เข้าใจปมสิทธิการประกัน ขอผู้ใช้แรงงานเคารพกฎหมาย หลังพบมีหนีเข้าถึง 5 หมื่นราย ทำไทยเสี่ยงถูกตัดโควตา แนะเรียนรู้ภาษา อย่าให้มีปัญหายาเสพติด

วันนี้ (18 ธ.ค.) พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวถึงผลการพบปะแรงงานไทย และผู้ประกอบการในสาธารณรัฐเกาหลีใต้ กว่า 200 คน ที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยร่วมกับคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง ACRC กระทรวงแรงงานเกาหลี สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี จัดขึ้น ณ วัดป่าพุทธรังษีโซล ว่า จากการพบปะทำให้ได้รับทราบถึงปัญหาการดำรงชีวิตของแรงงานไทย ความไม่เป็นธรรมในการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐในเกาหลี ซึ่งพบว่าบางกรณีอาจต้องเร่งประสานให้ความช่วยเหลือทันที เช่น กรณีแรงงานไทยไม่สามารถต่อวีซ่าได้ เพราะอายุเกิน 40 ปี แต่นายจ้างไม่ยอมให้กลับประเทศ เพราะไว้วางใจในการทำงาน และขอให้อยู่ช่วยงานเนื่องจากทำงานมานานกว่า 17 ปี กรณีนี้เลยทำให้บุคคลดังกล่าวเลยกลายเป็นโรบินฮูดโดยปริยาย ซึ่งตัวผู้ใช้แรงงานเองก็บอกว่าต้องมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างลำบากต้องหลบซ่อน ซึ่งหน่วยงาน ACRC รวมถึงผู้แทนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีก็ได้รับทราบปัญหาดังกล่าว และจะมีการประสานกันในระดับนโยบายต่อไป หากมีการเสนอแนะแก้ไขระเบียบอาจทำให้ปัญหาได้รับการแก้ไขในเชิงระบบได้

ผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังมีการร้องเรียนเรื่องปัญหาการถูกกดขี่ เอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง โดยเฉพาะแรงงานด้านเกษตร และปศุสัตว์ เช่น นายจ้างให้ทำงานวันหยุดโดยไม่มีค่าล่วงเวลาทางด้านผู้ใช้แรงงาน จึงอยากให้เข้าไปดูในรายละเอียดของสัญญาการจ้าง ซึ่งทางหน่วยงาน ACRC และกระทรวงแรงงานของเกาหลี ก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ โดยขอให้มีการแจ้งเหตุจะได้รีบตรวจสอบและสอบสวนหากนายจ้างมีความผิดจะมีโทษตามกฎหมาย รวมถึงยังมีปัญหาขอให้เข้าไปดูเรื่องการประกอบกิจการของโรงาน เช่น โรงงานเฟอร์นิเจอร์ที่ยังไม่มีระบบควบคุมการผลิตที่ดีพอเกิดฝุ่นละอองจำนวนมาก และแพ้สารเคมี ร่างกายมีตุ่มผื่นขึ้นเป็นพิษต่อระบบทางเดินหายใจ ปัญหาแรงงานโดนโกงค่าจ้าง แรงงานหญิงท้องใกล้คลอดแต่ตั้งแต่เริ่มท้องยังไม่เคยมีโอกาสไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาล บางคนมีลูกเล็กเกิดเจ็บป่วยไม่สามารถซื้อยาตามร้านได้ต้องไปโรงพยาบาลเท่านั้น ตลอดจนปัญหาของผู้ใช้แรงงานเองที่เกิดจากความไม่เข้าใจในการใช้สิทธิของการประกันอุบัติเหตุ จนทำให้กลายเป็นข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้แรงงานกับนายจ้าง เช่น มีแรงงานประสบอุบัติเหตุจากการทำงานไม่ถึงกับพิการ แต่มีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้น คือ เป็นความดัน และต้องพบหมอทุก 3 เดือน แต่ประกันมองว่าการรักษาเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุนั้นหายดีแล้ว จึงตัดสิทธิในการเบิกเงินประกัน ถึงแม้ว่าจะยังต้องพบหมอเพื่อรักษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็ต้องทำความเข้าใจกัน

พล.อ.วิทวัส กล่าวด้วยว่า ได้ขอให้ผู้ใช้แรงงานรักษากฎกติกาหากเข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมายจะทำให้การช่วยเหลือราบรื่นสะดวก รวดเร็ว เพราะมีจำนวนไม่น้อยที่หลบหนีเข้ามาใช้แรงงาน ซึ่งจากตัวเลขที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีรายงานมีแรงงานไทยมี่เข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมายราว 4 หมื่นคน และมีแรงงานไทยที่เข้ามาอย่างไม่ถูกกฎหมายสูงถึงราว 5 หมื่นคน ซึ่งทำให้ประเทศไทยเสี่ยงถูกตัดโควตาของผู้ที่จะเข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมาย และต้องมีการปรับตัวฝึกฝนการใช้ภาษาเกาหลีซึ่งได้เสนอให้ทางทูตแรงงานจัดหาครูมาสอนภาษาโดยใช้เวลาหลังเลิกงาน จะได้พึ่งพาตนเองได้ รวมถึงอย่าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องจากจะทำลายภาพพจน์ของประเทศไทยมาก ซึ่งทางผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะเร่งสรุปปัญหาและจัดทำข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล เพราะหลายเรื่องเป็นเรื่องระดับนโยบายระหว่างประเทศ ดังนั้น ต้องมีการหารือกันในระดับประเทศด้วย

ด้าน นาย คิน อิน ซู (Kin In-Soo) รองประธานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง (ACRC) แห่งสาธารณรัฐเกาหลี กล่าวว่า จากปัญหาที่ได้รับฟังหลาย เรื่องเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ ทางหน่วยงาน ACRC ก็จะเร่งให้ความช่วยเหลือตามพันธกรณีที่มีแก่กัน หากแรงงานประสบปัญหาแจ้งก็สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนทางระบบ E-People ทาง www.epeople.go.kr หรือผ่านทาง www.acrc.go.kr รวมทั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงานตางชาติที่เป็นทางการ 8 แห่ง และศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติที่ไม่เป็นทางการอีก 88 แห่งได้
กำลังโหลดความคิดเห็น...