xs
sm
md
lg

“มีชัย” บอก คสช.ยังไม่ส่งความเห็นให้ กรธ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ระบุ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยังไม่ได้ส่งความเห็นและข้อเสนอแนะในการร่างรัฐธรรมนูญ ส่วน “ประวิตร” ลงนามในนามรองนายกฯ เท่านั้น

วันนี้ (16 ก.พ.) ที่รัฐสภา ในการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่มี นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ได้เริ่มพิจารณาทบทวนร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา ซึ่งเริ่มที่บททั่วไป โดยได้นำความเห็นและข้อเสนอเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญจากทุกฝ่ายมาเริ่มพิจารณา แล้ว โดยได้เลิกประชุมในเวลา 18.00 น.

ทั้งนี้ นายมีชัย ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมถึงความคืบหน้าของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ส่งความเห็นและข้อเสนอแนะในการร่างรัฐธรรมนูญมาถึง กรธ. แล้วหรือไม่ ว่า “คสช. ยังไม่ส่งมาให้ และอาจไม่ส่งมาแล้วคงมาเฉพาะของ ครม.”

เมื่อถามว่า กรณีของ ครม. ที่ส่งเข้ามานั้น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาการนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในนามของตัวแทน คสช. ด้วยหรือไม่ นายมีชัย กล่าวว่า “พล.อ.ประวิตร ลงนามมาในนามของรองนายกรัฐมตรีเท่านั้น”


กำลังโหลดความคิดเห็น...