xs
xsm
sm
md
lg

กองทัพบกจ่อนำยางพาราไปซ่อมถนน ทำอุปกรณ์ ที่นอน ยางรถยนต์ สนองนโยบายรัฐ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก (แฟ้มภาพ)
โฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เผยผู้บัญชาการทหารบกสั่งกองทัพนำยางพารามาใช้ผลิตอุปกรณ์โดยเร็ว พร้อมปรับเปลี่ยนเครื่องใช้เดิมให้มีส่วนประกอบที่ใช้วัตถุดิบจากยางก่อนประเภทอื่น คาดนำไปเป็นส่วนผสมซ่อมถนน ฉนวนกันซึม ที่นอน หมอน รองเท้า ถุงมือ ยางรถยนต์

วันนี้ (15 ม.ค.) พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า หลังจากที่รัฐบาลมีมติที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ในส่วนแรก คสช.โดยหน่วยในพื้นที่ได้เริ่มเตรียมความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบ เพื่อให้กระบวนการรับซื้อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตรงตามเจตนารมณ์ และประโยชน์ต้องตรงไปที่เกษตรกรชาวสวนยางโดยตรงเป็นหลัก สำหรับการสนับสนุนการนำยางพารามาใช้ในกิจการ เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศตามนโยบายรัฐบาลนั้น ผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้หน่วยงานในกองทัพบก พิจารณานำยางพารามาใช้ผลิตสิ่งอุปกรณ์ประเภทต่างๆ โดยเร็วที่สุด พร้อมให้พิจารณาปรับเปลี่ยนสิ่งอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ ให้ มีส่วนประกอบที่ใช้วัตถุดิบพื้นฐานมาจากยางพาราก่อนวัตถุดิบประเภทอื่น

โฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติกล่าวว่า โดยล่าสุดในส่วนการใช้ยางพาราในหน่วยงานของกองทัพบก มีแนวทางเบื้องต้นว่าจะเพิ่มการใช้ยางพารากับผลิตภัณฑ์ สิ่งอุปกรณ์ทางทหาร เครื่องช่วยฝึก รถยนต์ทหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลกองทัพบก โดยนำไปดำเนินการได้ในหลายลักษณะ อาทิ ใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในงานก่อสร้างซ่อมแซมถนนและเป็นวัสดุสำหรับงานฉนวนกันซึมในงานก่อสร้างของทหารช่าง, ใช้ยางพาราในการผลิต สิ่งอุปกรณ์ทางทหาร เช่น ที่นอนทหาร ที่นอนผู้ป่วยในโรงพยาบาลทหาร หมอน รองเท้าผ้าใบ รองเท้าทรงสูงครึ่งน่อง (รองเท้าฝึก) ถุงมือยาง ผลิตยางรถยนต์ทหาร เป็นต้น ทั้งนี้กองทัพบกกำลังเร่งดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง ให้คลี่คลายตามแนวทางที่รัฐบาลและ คสช.กำหนดไว้


กำลังโหลดความคิดเห็น...