xs
xsm
sm
md
lg

“สมเด็จพระบรมฯ” ทรงจักรยานนำขบวน “ปั่นเพื่อพ่อ” 11 ธ.ค.นี้ บ่าย 3 โมง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม ก่อนเปิดตัวโครงการ “ปั่นเพื่อพ่อ” BIKE FOR DAD 11 ธันวาคมนี้ 15.00 น. “สมเด็จพระบรมฯ” ทรงจักรยานนำขบวน เส้นทาง กทม.จากพระราชวังดุสิตไปราชประสงค์ เยาวราช วงเวียนใหญ่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย พร้อมกับทุกจังหวัดและทั่วโลก รวม 29 กิโลเมตร และพระราชทานเสื้อยืดปั่นจักรยานให้ประชาชน 1 แสนตัว โปรดเกล้าฯ โขนกลางแปลงพระราชทานให้ชม 11-13 ธ.ค.ด้วย ยังไม่ประกาศเป็นวันหยุดราชการ

วันนี้ (21 ต.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเวลา 13.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม “ปั่นเพื่อพ่อ” BIKE FOR DAD โดยมีท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ฑีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คณะรัฐมนตรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ภายหลังการประชุมมีการจัดการแสดงโขนชุด จองถนน วิดีโอเพลงปั่นจักรยาน เวอร์ชันล่าสุด ก่อนที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมดังกล่าวพร้อมเปิดตัวโครงการ BIKE FOR DAD

นายกรัฐมนตรีแถลงว่า จากพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่มุ่งมั่นให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ารวมพลังความรักความสามัคคี แสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านกิจกรรมปั่นจักรยานเมื่อครั้งวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ชาวไทยก็รวมพลังปั่นจักรยานพร้อมกันทั่วประเทศจนเป็นที่ประจักษ์ สามารถสร้างสถิติโลกประชาชนร่วมปั่นจักรยานในรูปแบบขบวนพาเหรดมากที่สุดในโลกมาแล้ว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 รัฐบาลร่วมกับประชาชนชาวไทย พร้อมใจสนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อีกครั้ง กับกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อพ่อ” BIKE FOR DAD ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น.ณ กรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยในส่วนของเส้นทางการปั่นจักรยานของกรุงเทพมหานครนั้นมีจุดเริ่มต้น ณ ลานพระราชวังดุสิต ผ่านเส้นทางที่เป็นจุดรวมของย่านการค้าเก่าแก่ของประเทศ สถานที่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เช่น ราชประสงค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยาวราช วงเวียนใหญ่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และย้อนกลับมาที่ลานพระราชวังดุสิต และในส่วนภูมิภาค เริ่มต้นจากหน้าศาลากลางจังหวัด ผ่านศาสนสถานและสถานที่สำคัญของแต่ละจังหวัด โดยกำหนดระยะทางในการปั่นจักรยาน 29 กิโลเมตรเท่ากันทั่วประเทศ

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า สำหรับการปั่นจักรยานครั้งนี้ ไม่ใช่จำกัดเฉพาะคนไทยในประเทศไทยเท่านั้น แต่รัฐบาลขอเชิญชวนคนไทยในต่างประเทศที่อาศัยในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ร่วมปั่นจักรยานพร้อมกัน ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. ตามเส้นทางที่แต่ละประเทศได้กำหนดไว้ โดยผ่านจุดสำคัญๆ ของประเทศนั้น พร้อมร่วมกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญกัน เป็นการบอกรักพ่อให้ก้องโลก แสดงถึงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อหลวงของแผ่นดิน พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของคนไทย

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า สำหรับการปั่นจักรยานครั้งนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินทรงปั่นจักรยานนำขบวน และ พระราชทานเสื้อยืดปั่นจักรยานให้ประชาชนทั่วประเทศ 1 แสนตัว พร้อมน้ำดื่มและสายรัดข้อมือ ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้มีโขนกลางแปลงพระราชทานให้ประชาชนได้ชมระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2558 เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย อันเป็นการแสดงถึงความเจริญทางอารยธรรมของประเทศที่มีมายาวนาน ซึ่งจะมีการแสดงชุดสำคัญที่มาจากวรรณคดีไทย 5 ชุด เช่น นารายณ์ปราบนนทุก ทศกัณฐ์ลักนางสีดา จองถนน พระรามรบทศกัณฐ์ และพระรามคืนนคร

“ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 นี้ ผมในนามของรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ภาครัฐ และเอกชน พร้อมใจกันร่วมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ์ “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมกันถวายพระพรโดยการติดตั้งป้ายเฉลิมพระเกียรติเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่สนใจต้องการสมัครเข้าร่วมการปั่นจักรยาน สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.bikefordad2015.com ระหว่างวันที่ 2-15 พฤศจิกายน 2558 หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1122” นายกรัฐมนตรีกล่าว

จากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้กดกริ่งเพื่อเปิดกิจกรรม BIKE FOR DAD พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวถามนายกรัฐมนตรีว่า ในวันที่ 11 ธันวาคมจะกำหนดเป็นวันหยุดราชการหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า วันที่ 11 ธันวาคมยังไม่มีการลงประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ แต่มีเพียงการจัดกิจกรรม และเชื่อว่าจะมีมาตรการในการหลีกเลี่ยงเส้นทางเพื่อแก้ปัญหาการจราจรอยู่แล้วกำลังโหลดความคิดเห็น...