xs
xsm
sm
md
lg

ดุสิตโพล เผย ปชช.ส่วนใหญ่ ปลื้ม รัฐปราบโกง ห่วงแก้ปัญหา ศก.จี้ เร่งกระตุ้น

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


โพลสวนดุสิต สำรวจ ผลงาน คสช.- รัฐ ปชช. ส่วนใหญ่ ชม การปราบโกง เป็นห่วงแก้ปัญหา ศก. แนะเร่งกระตุ้น ศก. แก้ค่าครองชีพแพงวันนี้ (18 ม.ค.) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง คนไทยคิดอย่างไร? กับการทำงานของ คสช. และรัฐบาล โดยจากที่ คสช. ทำงานมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 เป็นเวลาเกือบ 8 เดือนแล้ว และรัฐบาลก็ทำงานมาได้ประมาณ 4 เดือน ซึ่งประชาชนมีความเป็นห่วงว่าการเข้าสู่ปี 2558 นี้ ทั้ง คสช. และรัฐบาลจะสามารถดำเนินงาน ได้ตามโรดแมปที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ โดยเฉพาะสถานการณ์บ้านเมือง สภาพเศรษฐกิจ และการร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นเรื่องสำคัญของประเทศ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งจากผลสำรวจ จำนวน 1,537 คน ระหว่างวันที่ 12 - 17 มกราคม 2558 สรุปผลได้ ดังนี้

เมื่อถามว่าประชาชนชื่นชอบและชื่นชม การทำงานของ คสช. และรัฐบาล เรื่องใดบ้าง? อันดับ 1 การปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน การตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ 89.11% อันดับ 2 ช่วยเหลือเกษตรกร ชาวนา ชาวสวนยาง จ่ายเงินจำนำข้าว80.85% อันดับ 3 นโยบายช่วยเหลือค่าครองชีพ ขึ้นเงินเดือน ลดราคาน้ำมัน 76.81% อันดับ 4 บ้านเมืองสงบเรียบร้อย การจัดกิจกรรมคืนความสุขเสริมสร้างความปรองดอง 74.80% และอันดับ 5 การจัดระเบียบสังคม กวาดล้างยาเสพติด อบายมุข และผู้มีอิทธิพล 71.77%

ส่วนคำถามว่าประชาชนเป็นห่วง การทำงานของ คสช. และ รัฐบาล เรื่องใดบ้าง? อันดับ 1 การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องของประชาชน ค่าครองชีพสูง 81.50% อันดับ 2 การจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน การปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น 75.28% อันดับ 3 อาจทำงานได้ไม่ต่อเนื่อง มีปัญหาอุปสรรค ไม่ได้รับความร่วมมือ 68.75% อันดับ 4 ความไม่พึงพอใจของประชาชนบางส่วนต่อการทำงาน คลื่นใต้น้ำ กลุ่มที่เห็นต่าง 61.90% และอันดับ 5 การใช้งบประมาณจำนวนมาก ความโปร่งใสของโครงการต่างๆ 59.48%

ขณะที่คำถามว่าเรื่องเร่งด่วนที่ประชาชนอยากให้ คสช. และรัฐบาล เร่งดำเนินงานในขณะนี้ มีเรื่องอะไรบ้าง? อันดับ 1 กระตุ้นเศรษฐกิจ แก้ปัญหาค่าครองชีพแพง ควบคุมราคาสินค้า 91.53% อันดับ 2 ช่วยเหลือเกษตรกร ราคาข้าว ราคายาง และพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ 84.27% อันดับ 3 แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทาง สังคม ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 83.47% อันดับ 4 ปฏิรูปการศึกษา พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ 77.62% และอันดับ 5 ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน เพิ่มบทลงโทษทางกฎหมาย 64.31%


กำลังโหลดความคิดเห็น...