xs
xsm
sm
md
lg

“เทียนฉาย” รับสนองพระบรมราชโองการ เป็น ปธ.สปช.

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


“เทียนฉาย” ถือฤกษ์ 8 โมงเช้า รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ก่อนสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 7 ด้านประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมยินดีวันนี้ (3 พ.ย.) ที่รัฐสภา บริเวณห้องโถงชั้นล่าง อาคารรัฐสภา 1 เวลา 07.45 น. ได้มีพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายเทียนฉาย กีระนันทน์ เป็นประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่ 1 น.ส.ทัศนา บุญทอง เป็นรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่ 2 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการฯ

โดยนายเทียนฉาย นายบวรศักดิ์ น.ส.ทัศนา พร้อมด้วยสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และข้าราชการระดับของสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ พร้อมในพิธีโดยในเวลา 08.00 น. นายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สนช.เป็นผู้อัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ไปวางไว้บนพานโต๊ะหมู่ในห้องพิธี และในเวลา 08.04 น. ประธาน สปช.และรองประธาน สปช.ทั้งสองคนได้ทำพิธีรับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ

อย่างไรก็ตาม หลังจากเสร็จสิ้นพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประธาน และรองประธาน สปช. ได้สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) พระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง และพระภูมิเจ้าที่ ประจำรัฐสภาตามลำดับ

ด้านนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้นำข้าราชการรัฐสภา มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายเทียนฉาย นายบวรศักดิ์ และ น.ส.ทัศนา ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งด้วย

ทั้งนี้ นายเทียนฉายกล่าวถึงการประชุม สปช.ที่จะมีวาระการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาปฎิรูปแห่งชาติ พ.ศ... ที่คณะกรรมาธิการยกร่างฯ พิจารณาเสร็จแล้วว่า ถ้าหากที่ประชุมเห็นชอบก็จะมีผลบังคับใช้ได้เลยในวันพรุ่งนี้ (4 พ.ย.) ทั้งนี้จะเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายกันอย่างเต็มที่


กำลังโหลดความคิดเห็น