xs
xsm
sm
md
lg

ปธ.สนช.นัดประชุม 16 ก.ย. พิจารณางบฯ 58 วาระ 2-3

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(แฟ้มภาพ)
เลขาฯ สนช. ออกหนังสือด่วน ปธ.สนช. นัดประชุม สนช. 16 ก.ย. พิจารณางบ 58 วาระ 2-3

วันนี้ (12 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ออกหนังสือด่วนมากที่ สว. (สนช.) 0007/(น 13) ถึงสมาชิก สนช. เพื่อนัดประชุม เนื่องด้วยประธาน สนช. มีคำสั่งนัดประชุม สนช. ครั้งที่ 9/2557 ในวันที่ 16 ก.ย. เวลา 13.00 น. เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

ทั้งนี้ สาระสำคัญในรายงานของคณะกรรมาธิการที่มี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลลยะ รมว.พาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ ซึ่งมีการตั้งงบประมาณไว้ที่ 2,575,000,000,000 บาท กรรมาธิการได้ปรับลดลงมาจำนวน 16,823,680,500 บาท ขณะเดียวกัน ได้มีการจัดสรรให้ส่วนราชการ ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เสนอมาใหม่ตามความเหมาะสมและจำเป็น จำนวน 16,823,680,500 บาท ตามมาตรา 4 โดยให้เหตุผลเพื่อเป็นเงินสำรองจ่ายไว้สำหรับจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสหากิจ และหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ที่เกิดขึ้น และใช้จ่ายตามความจำเป็น หรือสภาพเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมาย ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้ ถือเป็นจำนวนเงินเท่าเดิมตามที่ตั้งไว้ ซึ่งที่ประชุม สนช. ได้มีมติรับหลักการในวาระแรกแล้ว


กำลังโหลดความคิดเห็น