xs
xsm
sm
md
lg

“สมชัย” เผยรัฐชงขอเสนอเลือกตั้ง ให้ กกต.แจ้งกลับศุกร์นี้ แนะให้คุยฝ่ายมั่นคงด้วย

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง(แฟ้มภาพ)
กกต.บริหารงานเลือกตั้งแจงองค์กรต่างๆ ต้องเดินหน้าแม้มีอัยการศึก เผยรัฐส่งหนังสือ ยอมให้ระบุใน พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง หากมีสุดวิสัยให้เลื่อน ตามที่ กกต.ขอ ยก 3 ส.ค.เหมาะใช้สิทธิ และรักษาการนายกฯ มีอำนาจทูลเกล้าฯ ก่อนขอให้พิจารณาตอบกลับศุกร์นี้ คาดถก กกต.พรุ่งนี้รู้ผล แนะเลือกตั้งต้องคุยฝ่ายความมั่นด้วย พร้อมให้ข้อมูลเลือกตั้งต่อทหาร รับเลือกช่วงอัยการศึกมีทั้งบวกและลบ

วันนี้ (20 พ.ค.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง กล่าวว่า แม้ขณะนี้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก แต่รัฐธรรมนูญยังคงใช้บังคับอยู่ องค์กรต่างๆ ก็ต้องทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด กกต.ที่มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งก็ต้องทำงานตามปกติ และขณะนี้ทราบว่ารัฐบาลโดยนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ 19 พ.ค.ถึงประธาน กกต. แจ้งว่ารัฐบาลยินยอมที่จะให้มีการระบุข้อความว่า หากมีเหตุสุดวิสัย ให้รัฐบาลออก พ.ร.ฎ.เลื่อนวันเลือกตั้งตามที่ กกต.ร้องขอไว้ในมาตรา 4 ของร่าง พ.ร.ฎ. แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดวันเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไป ส่วนเรื่องของอำนาจในการทูลเกล้าฯ และวันเลือกตั้งที่เหมาะสมนั้น ไม่ทราบว่ามีการระบุไว้ในหนังสือตั้งกล่าวด้วยหรือไม่ แต่ในการประชุม กกต.วันพรุ่งนี้จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือ

เมื่อถามว่า อำนาจของกฎอัยการศึกสามารถที่จะระงับหรือเลื่อนการเลือกตั้งได้หรือไม่ นายสมชัยกล่าวว่า ภายใต้กฎอัยการศึกสามารถทำได้ทุกอย่างแต่ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยกองทัพสามารถสั่งให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย ดังนั้น ในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งเข้าใจว่าทหารอาจจะมีกระบวนการในการปรึกษาหารือกับ กกต.ถึงความเหมาะสมว่าควรจะจัดขึ้นเมื่อใด โดย กกต. พร้อมที่จะไปให้ข้อมูลถึงสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น และแนวทางที่จะทำให้การเลือกตั้งเกิดความสำเร็จ

“การเลือกตั้งภายใต้กฎอัยการศึกมีทั้งผลบวกผลลบ โดยแง่บวกจะเป็นหลักประกันว่าจะไม่มีการขัดขวางการเลือกตั้ง การหาเสียงก็จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้น แต่ในทางลบการจัดการเลือกตั้งที่อยู่ในการควบคุมของทหาร ในสายตาประชาคมโลกอาจไม่ดี จำเป็นต้องสื่อสารทำความเข้าใจต่อนานาชาติ แต่เราอาจมองไกลเกินไป เพราะเมื่อถึงวันเลือกตั้งอาจไม่มีกฎอัยการศึกแล้วก็ได้”

นายสมชัยยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่า หนังสือที่รัฐบาลส่งมาถึงประธานกกต. นั้นมีเนื้อหารวม 3 ประเด็น คือ 1. ยอมให้มีข้อความว่า หากเกิดเหตุสุดวิสัยให้รัฐบาลออก พ.ร.ฎ.เลื่อนวันเลือกตั้งได้หาก กกต.ร้องขอ ไว้ในมาตรา 4 ของร่าง พ.ร.ฎ.แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดวันเลือกตั้ง 2. รัฐบาลเสนอว่าวันเลือกตั้งที่เหมาะสมคือวันที่ 3 ส.ค. และ 3. ยืนยันว่านายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี มีอำนาจในการทูลเกล้าฯ และรับสนองพระบรมราชโองการ โดยได้อ้างเหตุผลต่างๆ และข้อกฎหมายประกอบ และยังมีข้อความในท้ายหนังสือได้ขอให้ กกต.พิจารณาข้อเสนอดังกล่าวและแจ้งให้กับรัฐบาลทราบในวันศุกร์ที่ 23 พ.ค. ซึ่ง กกต.ก็จะได้มีการพิจารณาหนังสือดังกล่าวนี้ในการประชุม กกต.วันพรุ่งนี้

อย่างไรก็ตาม คิดว่าภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันการจะกำหนดวันเลือกตั้ง กกต.คงต้องหารือกับฝ่ายความมั่นคงก่อน เพราะน่าจะเป็นผู้ที่รู้ดีถึงสถานการณ์ และสิ่งที่ฝ่ายความมั่นคงดำเนินการอยู่และจะดำเนินการต่อไป ว่าจะเกิดผลสำเร็จในช่วงเวลาใด ลำพัง กกต.กับรัฐบาล หารือและกำหนดวันเลือกตั้งเองน่าจะไม่เพียงพอ ทั้งนี้เชื่อว่าหลังการประชุม กกต.วันพรุ่งนี้ กกต.จะมีความชัดเจน หากที่ประชุมเห็นด้วยกับแนวทางนี้การตอบหนังสือกลับไปยังรัฐบาลก็น่าจะเป็นแนวทางนี้


กำลังโหลดความคิดเห็น...