xs
xsm
sm
md
lg

ศาลปกครองสูงสุด นัดไต่สวนคดีมาบตาพุด 2 พ.ย.นี้

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง แจ้งว่า วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2552 นี้ เวลา 09.30 น. ศาลปกครองสูงสุด นัดไต่สวน ในคดีหมายเลขดำที่ 586/2552 ระหว่าง สมาคมต่อต้านภาวะโลกร้อน กับพวกรวม 43 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กับพวกรวม 8 คน ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร


ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดสั่งระงับโครงการหรือกิจกรรมตามเอกสารหมายเลข 7 ท้ายคำฟ้อง ไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือศาลมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น...

การนัดไต่สวนดังกล่าวจะมีขึ้น ณ ห้องไต่สวน 4 ชั้น 4 อาคารที่ทำการศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ องค์คณะที่ 1 ศาลปกครองสูงสุด โดย นายเกษม คมสัตย์ธรรม ตุลาการเจ้าของสำนวน
กำลังโหลดความคิดเห็น...