xs
xsm
sm
md
lg

“นาม” วอนลิ่วล้อเคารพคำตัดสิน - “จารุวรรณ” ขอ 6 เดือนชำระบัญชี

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


“นาม” ให้เคารพในการตัดสินคดียุบพรรคไทยรักไทย ระบุ ศาลตัดสินชัดเจนแล้ว ด้าน “คุณหญิงจารุวรรณ” เตรียมรับชำระรายการบัญชีทรัพย์สินไทยรักไทย คาดเสร็จภายใน 6 เดือน

นายนาม ยิ้มแย้ม ประธานคณะกรรมการที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ในฐานะอดีตประธานอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนกรณีพรรคไทยรักไทย จ้างวานพรรคเล็กลงเลือกตั้งว่า เรื่องนี้ตนไม่ขอพากษ์วิจารณ์อะไรมาก เพราะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านได้วินิจฉัยเสร็จสิ้นแล้ว เพราะฉะนั้นไม่ควรจะมาวิพากษ์วิจารณ์กันอีกต้องเคารพในคำตัดสินของท่าน จากที่ท่านอ่านคำพิพากษาก็ชัดเจนแล้ว ทุกคนต้องยอมรับในกฎและกติกาของบ้านเมือง และที่คณะตุลาการตัดสินถือว่าชอบด้วยกฎหมาย และเขียนสำนวนได้ครบทุกแง่ทุกมุมซึ่งรายละเอียดที่เข้าใจกันทุกคนแล้ว

ด้าน คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กล่าวถึงกรณีพรรคไทยรักไทย หลังโดนยุบจะต้องนำเงินชำระรายการบัญชีทรัพย์สินมาให้ สตง.ตรวจสอบว่า หลังจากที่ตุลาการรัฐธรรมนูญ ได้มีคำวินิจฉัยยุบ 4 พรรคการเมือง เมื่อวันที่ 30 พ.ค.สตง. ได้เตรียมตั้งทีมงานรับมือพรรคการเมืองที่ถูกยุบ ให้ส่งบัญชีและงบดุล รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับการเงินของพรรค มาให้ สตง.ตรวจสอบภายใน 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน โดยพรรคการเมืองที่ถูกยุบจะต้องแจ้งนายทะเบียนภายใน 15 วัน และนายทะเบียนต้องนำส่ง สตง.ภายใน 6 เดือน หากนายทะเบียนยังทำไม่เสร็จก็สามารถขอขยายเวลาได้อีกไม่เกิน 6 เดือน

คุณหญิงจารุวรรณ กล่าวอีกว่า สำหรับการชำระบัญชีหลังหักลบหนี้สิน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ แล้วยังมีทรัพย์สินคงเหลือแล้ว พรรคการเมืองก็ต้องโอนให้แก่สาธารณกุศล ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของพรรคการเมือง ถ้าในข้อบังคับของพรรคการเมืองไม่มีระบุไว้ กฎหมายได้กำหนดให้ทรัพย์สินของพรรคการเมืองส่วนที่เหลือตกเป็นของกองทุนพรรคการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3, 22 หมวด 5 ว่าด้วยการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนจำกัด บริษัทจำกัด มาใช้บังคับ จัดการชำระบัญชีของพรรคการเมืองโดยอนุโลม

“สตง.ยินดีที่จะรีบตรวจสอบเงินชำระรายการบัญชีของพรรคไทยรักไทย โดยขอความร่วมมือให้พรรครีบเร่งรัด นำเอกสาร หลักฐานของงบการเงิน และรายการใช้จ่ายรวมทั้งรายได้เข้าออกของพรรค มาส่ง สตง. ซึ่ง สตง.จะรีบตรวจสอบ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีสิ่งที่ผูกพันทางด้านการเงินย้อนหลัง และไม่ต้องห่วงสินทรัพย์เก่าอีก ทั้งนี้คาดว่าจะใช้เวลาในการตรวจสอบทรัพย์ไม่เกิน 6 เดือน เพราะขึ้นอยู่กับว่า พรรคไทยรักไทยมีเอกสาร หลักฐานในการใช้จ่ายครบจำนวนหรือไม่ ถ้ามีเอกสารเป็นหลักฐานในการใช้จ่ายเงินเข้าออก และเงินบริจาคครบถ้วนก็ไม่มีปัญหา” คุณหญิงจารุวรรณ กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น