xs
xsm
sm
md
lg

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟ-แรลลี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2547

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (ว.พ.ปค.) ซึ่งเป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ได้จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ไปใช้ในการศึกษาวิเคราะห์วิจัยและพัฒนากฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครองขึ้น 2 กิจกรรม ได้แก่

- กิจกรรมกอล์ฟ ว.พ.ปค.ณ สนามธัญธานีคันทรีคลับ จ.ปทุมธานี วันเสาร์ที่ 24กรกฎาคม 2547 (โปรดส่งใบสมัครก่อนวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2547)

- กิจกรรม ว.พ.ปค.แรลลี่ ครั้งที่ 1 เส้นทางกรุงเทพฯ – ชะอำ วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2547 (รับสมัครถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547)

การจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าวจะสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน กองการประชาสัมพันธ์จึงขอความกรุณาจากท่านช่วยอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมดังกล่าวอย่างทั่วถึง เพื่อจัดหาผู้สนับสนุนบริจาคเงินหรือของรางวัลหรือส่งทีมเข้าแข่งขัน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น จักเป็นพระคุณยิ่ง

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2286-3588, 0-2670-1200 ต่อ 4343
โทรสาร 0-2286-3585 หรือ WWW.FRDA.OR.TH
กำลังโหลดความคิดเห็น...