xs
xsm
sm
md
lg

ร่วมงาน 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ม.แห่งชาติลาว การไฟฟ้าลาว และอีโนวา อินทิเกรชั่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัท อีโนวา อินทิเกรชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “CMRU International Symposium 2024 on Sustainable Community Development for the Next Century” เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (Chiang Mai Rajabhat University : CMRU) จ.เชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอดรูปแบบการพัฒนาที่ประสบผลสำเร็จทั้งในระดับชุมชนและระดับนานาชาติ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัย
ในโอกาสนี้ยังได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ((Memorandum of Cooperation : MOC) ในหัวข้อ “Academic & Research Cooperation on Smart Grid” ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การไฟฟ้าลาว (Electricite du Laos : EdL) โดยท่าน Vilaphorn Visounnarath รองผู้อำนวยการการไฟฟ้าลาว มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos : NOUL) โดยท่าน Sumek Inthala หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในฐานะตัวแทนของ รองศาสตราจารย์ ดร. Soulyphanh Kannitha คณบดีคณะวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และ ดร.นพชัย ถิรทิตสกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีโนวา อินทิเกรชั่น จำกัด

วัตถุประสงค์ของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือโครงการด้านวิชาการ การวิจัย และการพัฒนาในด้านโครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid) โดยตระหนักถึงความจำเป็นในระดับนานาชาติที่มีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมกระชับความสัมพันธ์สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว การไฟฟ้าลาว และบริษัท อีโนวา อินทิเกรชั่น จำกัด ที่จะดำเนินการร่วมกันในอนาคตอันใกล้นี้
กำลังโหลดความคิดเห็น