xs
xsm
sm
md
lg

อย่างนี้ก็มีด้วย บัตรเดบิตลายพราง Brave Army สำหรับทหารเกณฑ์แต่ฟังก์ชันจัดเต็ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพ : กองทัพบก Royal Thai Army
มาทำความรู้จักบัตรเดบิต Brave Army Classic MasterCard ที่ธนาคารกรุงไทยออกให้สำหรับกำลังพลกองทัพบก หลังพลทหารผลัด 1/67 รับเงินเดือนมาหมาดๆ พบมีมาตั้งแต่ปี 64 ฟังก์ชันจัดเต็มทั้งรูดทั้งแตะจ่าย แถมพ่วงประกัน ฟรีค่าธรรมเนียมปีแรก ปีถัดไป 200 บาทต่อปี

วันนี้ (10 มิ.ย.) กองทัพบกประชาสัมพันธ์ว่า หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4 จังหวัดนครสวรรค์ ทำการชี้แจงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ และเงินเดือนของทหารใหม่ ผลัดที่ 1/67 ที่ได้รับในเดือนนี้เป็นเดือนแรก และอำนวยความสะดวกให้ทหารใหม่โอนเงินเดือนเดือนแรกให้ครอบครัว เพื่อช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว และแบ่งเบาภาระของครอบครัว โดยพบว่าทหารใหม่ต่างโชว์สลิปโอนเงิน และบัตรเดบิต Brave Army Classic MasterCard มีตราสัญลักษณ์ธนาคารกรุงไทย และกองทัพบกอยู่บนหน้าบัตร

จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า บัตรเดบิต Brave Army Classic MasterCard มีมาตั้งแต่ปี 2564 ลักษณะเป็นบัตรมาสเตอร์การ์ด (MasterCard) แบบพร้อมการ์ด (PromptCard) พร้อมฟังก์ชัน Contactless สำหรับแตะจ่ายผ่านเครื่องรับบัตร EDC โดยไม่ต้องเซ็นเซลสลิป สูงสุดครั้งละ 1,500 บาท รองรับการแตะจ่ายผ่านระบบขนส่งมวลชน เช่น รถเมล์ ขสมก. รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สายสีม่วง สายสีแดง สายสีเหลือง และสายสีชมพู รวมทั้งรองรับใช้ข้อมูลหลังบัตรซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ รวมทั้งผูกกับแอปพลิเคชันได้อีกด้วย

โดยบัตรเดบิต Brave Army Classic MasterCard เป็นบัตรสำหรับนายทหารประทวน ทหารกองประจำการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพบก ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย คุณสมบัติ คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 150,000 บาท คุ้มครองการเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ 20,000 บาท คุ้มครองการเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย 20,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 5,000 บาท (สำรองจ่ายไปก่อน แล้วนำใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ใช้ในการเบิก) และค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 20,000 บาท รับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยไม่มีเงื่อนไขจำนวนเงินคงค้างในบัญชี และยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีปีแรก ส่วนปีต่อไปค่าธรรมเนียม 200 บาท

ส่วนนายทหารสัญญาบัตร ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย จะมีบัตรเดบิต Brave Army Supreme VISA คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท คุ้มครองการเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ 30,000 บาท คุ้มครองการเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย 20,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 5,000 บาท (ไม่ต้องสำรองจ่าย) คุ้มครองเงินจากการถูกโจรกรรมที่ตู้ ATM สูงสุด 10,000 บาท และเงินที่ถูกโจรกรรม (Skimmer) รับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ไม่มีเงื่อนไขจำนวนเงินคงค้างในบัญชี ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีปีแรก ปีต่อไป 250 บาท (จากปกติ 599 บาท) นอกจากนี้ บัตรเดบิตทั้งสองประเภท ฟรีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านบัตร กดเงิน โอนเงิน จ่ายบิล ทุกตู้ ATM ทุกธนาคาร และเมื่อเปิดบัญชี Krungthai NEXT Savings ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT ยังรับดอกเบี้ยสูงสุด 1.5% ต่อปี

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกองทัพบกได้กำหนดให้การเปิดบัญชีเงินฝากสำหรับรองรับเงินเดือนจากธนาคารต่างๆ ตามความสมัครใจ ดังนั้นจึงพบเห็นการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมผูกบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และสมัครบัตรเดบิต Brave Army เฉพาะบางหน่วยทหารเท่านั้น

ก่อนหน้านี้ ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับกองทัพบก ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่อง การให้บริการจัดการทางการเงินและบริการด้านสิทธิกำลังพล การให้สินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการกองทัพบก และการให้บริการโครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานของกองทัพบก (กิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก รวมสวัสดิการทหารบก อทบ.) มาตั้งแต่ปี 2563 หลังปรับเปลี่ยนการใช้บัญชีเงินฝากธนาคารของกองทัพบก จากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB ขณะนั้น เป็น ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้บริการของธนาคารรัฐวิสาหกิจเช่นเดียวกับส่วนราชการอื่น

ส่วนเงินของสวัสดิการระดับหน่วย ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บังคับหน่วย และเงินเดือนกำลังพล ให้อยู่ในดุลพินิจของกำลังพล เว้นแต่กำลังพลบรรจุใหม่ให้ใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย กรณีที่เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับรองรับเงินเดือนกำลังพล เพื่อความสะดวกของกำลังพล ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการสามารถเลือกใช้บัญชีธนาคารได้ตามความสมัครใจ โดยเงินเดือนยังคงได้รับตรงเวลา แต่เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ถ้าบัญชีปลายทางไม่ใช่ธนาคารกรุงไทย ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินล่าช้าเป็นเวลา 2 วันทำการ

ปัจจุบันกำลังพลกองทัพบกซึ่งมีมากกว่า 2 แสนนาย หากเป็นกำลังพลบรรจุใหม่ รวมทั้งพลทหาร จะเปิดบัญชีและใช้บัญชีธนาคารกรุงไทยเป็นบัญชีรับเงิน ส่วนกำลังพลที่มีอยู่เดิมที่บรรจุก่อนปี 2564 ส่วนหนึ่งยังคงเลือกใช้ธนาคารเดิม คือ ธนาคารทหารไทย ที่ภายหลังควบรวมกิจการเป็น ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ ttb ขณะที่บัญชีธนาคารระดับหน่วยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยมาตั้งแต่เดือน ม.ค. 2564 และทยอยปิดบัญชีธนาคารอื่นที่มีอยู่เดิมมาตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2564

ก่อนหน้านี้ ธนาคารกรุงไทยได้ออกบัตรเดบิต Brave Navy Classic MasterCard และ Brave Navy Supreme VISA แก่ข้าราชการกองทัพเรือ โดยได้ เริ่มประชาสัมพันธ์สำหรับทหารกองประจำการผลัด 4/2564 ศูนย์การฝึกนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยธนาคารกรุงไทยได้เพิ่มจุดติดตั้งเครื่อง ATM ในพื้นที่กองทัพเรือ และ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี อย่างทั่วถึง เพื่อความสะดวกสบายในการใช้บริการอีกด้วย

อนึ่ง ย้อนกลับไปในอดีต ธนาคารทหารไทยเคยมีผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตสำหรับข้าราชการทหาร ใช้ชื่อว่า TMB Royal All Free โดยมีสัญลักษณ์แต่ละเหล่าทัพ เช่น กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้งเคยมีผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตสำหรับข้าราชการทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหม ที่มีชั้นยศตั้งแต่พันโท นาวาโท และนาวาอากาศโทขึ้นไป ปัจจุบันทุกผลิตภัณฑ์หยุดจำหน่ายแล้ว

ภาพ : กองทัพบก Royal Thai Army

ภาพ : กองทัพบก Royal Thai Army

ภาพ : กองทัพบก Royal Thai Army

ภาพ : กองทัพบก Royal Thai Army

ภาพ : https://x.com/abyurBpbov8Lasl/status/1351424880399450120/photo/1

บัตรเดบิต BRAVE NAVY สำหรับข้าราชการกองทัพเรือ
กำลังโหลดความคิดเห็น