xs
xsm
sm
md
lg

MEA ร่วมกับ กทม. MOU โครงการร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พัฒนาด้านพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (30 พฤษภาคม 2567) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะและร่วมพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระหว่างกรุงเทพมหานคร กับการไฟฟ้านครหลวง โดยมีคณะผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
 
ผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า ในฐานะที่ MEA เป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีจำหน่ายกระแสไฟฟ้าด้วยระบบการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งในครั้งนี้จะเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) โดยรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเทคโนโลยี ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาไปสู่การเป็นต้นแบบด้านการใช้พลังงานทดแทน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และอนุรักษ์พลังงาน พร้อมรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society)
 


ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่า โครงการที่จะเกิดขึ้นนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีของกรุงเทพมหานครที่จะได้มีส่วนร่วมในการใช้พลังงานทางเลือกที่ยั่งยืน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในฐานะที่กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร และความเจริญของประเทศ มีนโยบายให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองแห่งโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้พลังงานจากแสงแดดมากขึ้น ซึ่งเป็นพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก โดยจัดทำแผนปฏิบัติการพลังงานกรุงเทพมหานคร (Bangkok Energy Action Plan) เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงแห่งโซลาร์เซลล์ ตามแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2564-2573 (Steering Committee on the Implementation of Bangkok Master Plan on Climate Change 2021-2030)

สำหรับผู้สนใจจะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้มาตรฐานสามารถสอบถามรายละเอียดได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 รวมถึงแจ้งผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้แก่
- Facebook: การไฟฟ้านครหลวง MEA
- X: @mea_news
- Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center
กำลังโหลดความคิดเห็น