xs
xsm
sm
md
lg

ปีหน้าไม่มีอีกแล้วเคอรี่ เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น KEX หลังหมดสิทธิ์ใช้แบรนด์ ก.พ. 68

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ปีหน้าเปลี่ยนแบรนด์ใหม่เป็น KEX หลังเจ้าของแบรนด์ส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาล่วงหน้า 9 เดือน มีผล 22 ก.พ. 68

วันนี้ (28 พ.ค.) นายคิน เฮ็ง เน็ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทำหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การแจ้งแผนการปรับเปลี่ยนเครื่องหมายการค้า (Rebranding) สู่แบรนด์ "KEX" และการได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิจาก Kuok Registrations Limited ลงวันที่ 27 พ.ค. สาระสำคัญก็คือ ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 มี.ค.ที่ผ่านมา ส่งผลให้ปัจจุบัน S.F. Holdings (ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุด่วนในประเทศจีน) เข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ผ่านบริษัท เอสเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ส่งผลให้ บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมของบริษัทฯ สิ้นสุดการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ Kerry Logistics Network Limited สิ้นสุดการควบคุมในบริษัทฯ

เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่น และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในอนาคต ภายหลังการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น บริษัทฯ และ SF ได้ดำเนินการร่วมกันอย่างแข็งขันในการกำหนดกลยุทธ์ของบริษัทฯ หลายประการ ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ เนื่องจากความเป็นไปได้ในการสิ้นสุดการใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ “Kerry” อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นตามที่ได้เปิดเผยข้างต้น โดยการพิจารณาได้เป็นไปอย่างรอบคอบเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

บริษัทฯ และ SF ได้ใช้ความพยายามอย่างที่สุดในการพูดคุยและเจรจากับ Kuok Registrations Limited หรือ KRL เกี่ยวกับรายละเอียดของข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขยายสิทธิในการใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้าแบรนด์ “Kerry” ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 รวมถึงสัญญาที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมดระหว่างบริษัทฯ และ KRL รวมถึงระยะเวลาขยายการใช้สิทธิที่เป็นไปได้ แผนการในการปรับเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าที่คาดไว้ และเงื่อนไขอื่นๆ ในการใช้แบรนด์ต่อไป ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ และ SF ได้ดำเนินการประเมินอย่างละเอียดถึงผลกระทบต่อการดำเนินการและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนเครื่องหมายการค้า

ทั้งนี้ เมื่อคำนึงถึงการเจรจาข้อตกลงในการขยายระยะเวลาของสัญญาฯ ที่อาจเป็นไปได้ และการพัฒนาของบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ เชื่อว่าหนึ่งในทางออกที่ดีที่สุดของบริษัทฯ คือ การปรับเปลี่ยนเครื่องหมายการค้า (Rebranding) เพื่อยุติการใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ “Kerry” โดยเปลี่ยนมาใช้แบรนด์ “KEX” แทน ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้จดทะเบียนไว้อยู่กับบริษัทลูกภายใต้เครือ SF และ SF ได้เตรียมการที่จะให้บริษัทฯ ได้ใช้แบรนด์ดังกล่าวเพื่อการดำเนินธุรกิจ โดยขึ้นอยู่กับการเข้าทำสัญญา การขออนุมัติภายในองค์กรและภายใต้กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และ SF รวมถึงบริษัทย่อย

โดยผลจากเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้ทราบถึงหนังสือบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ซึ่ง KRL ได้ใช้สิทธิในการบอกเลิกสัญญาฯ ล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 9 เดือน จากหนังสือบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าว การเลิกสัญญาฯ จะมีผลในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568 และสิทธิของบริษัทฯ ในการใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้าแบรนด์ “Kerry” จะสิ้นสุดลงในวันเดียวกัน คือ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ และ SF กำลังดำเนินการร่วมกันเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ สู่แบรนด์ “KEX” ในขณะที่บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายและปรับระดับแบรนด์ของบริษัทฯ เพื่อการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นและยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากนี้บริษัทฯ ยังพิจารณาแผนการและกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากหนังสือบอกเลิกสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ และเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่น

รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า สำหรับเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 โดยมีบริษัท เคอรี่ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทเคอรี่ โดยมีนายหม่า วิง ไค วิลเลี่ยม ซึ่งเป็นผู้บริหารของ KLN เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งธุรกิจ โดยเริ่มใช้แบรนด์ Kerry Express และเริ่มให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ Kerry Express ซึ่งรวมถึงการให้บริการเก็บเงินปลายทาง (Payment-on-Delivery)

กระทั่งในปี 2556 บริษัทฯ เปิดรับร้านรับส่งพัสดุภายใต้ชื่อ Kerry Express แห่งแรกเพื่อให้บริการด้านการจัดส่งพัสดุผ่านเคาน์เตอร์ของร้าน ตั้งอยู่บริเวณถนนอโศกมนตรี และจัดตั้งบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2557 เพื่อให้บริการจัดส่งพัสดุด่วนในประเทศไทย ในปี 2563 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 890 ล้านบาท และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2563

ปัจจุบัน เคอรี่ เอ็กซ์เพรส มีจุดให้บริการกว่า 14,000 จุดทั่วประเทศ มีศูนย์คัดแยกพัสดุ 16 แห่ง มีศูนย์กระจายพัสดุมากกว่า 800 แห่ง มียานพาหนะสำหรับจัดส่งพัสดุ 15,000 คัน มีพื้นที่บริการจัดส่ง 99.99% ทั่วประเทศ สามารถคัดแยกพัสดุกว่า 2.5 ล้านชื้นต่อวัน มูลค่าธุรกรรมการการเงินเฉลี่ย 5,000 ล้านบาทต่อเดือน
กำลังโหลดความคิดเห็น