xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง พระราชทานรางวัลการแข่งขันมหกรรมกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติฯ พระราชินีทรงนำทีมวายุชนะเลิศในการแข่งขันเรือใบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้  (19 เม.ย.) เมื่อเวลา 15.31 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับเฮลิคอปเตอร์ จากลานจอดเฮลิคอปเตอร์เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีพลเรือตรี อภิชาต ทรัพย์ประเสริฐ รองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธน นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

เมื่อเวลา 15.18 น.สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงเสร็จจากการทรงร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบข้ามอ่าว โดยใช้เวลารวม 4.33 ชม. จากหาดชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเรือใบทีมวายุเริ่มสตาร์ทในเวลา 10.45 น. ซึ่งเป็นทีมชนะเลิศอันดับที่1 ในการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าว ในมหกรรมเรือใบเฉลิมพระเกียรติ ฯ ซึ่งใช้กติกาตามมาตราฐานสากลโดยใช้แต้มต่อ(Handicap)ตัดสินตามประเภทของเรือ และอายุของเรือ เป็นต้น“

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานราชนาวิกโยธิน พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และนักกีฬาเรือใบ THA72 เสร็จแล้ว ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก

เวลา 19.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จออก ณ ห้องพิธี อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการจัดการแข่งขัน ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตร และเหรียญที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตร และเหรียญที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จากนั้น
ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการจัดการแข่งขัน ฯ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ฯ และกราบบังคมทูลเบิก นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัลนิรันดร หางเสือเรือพระที่นั่ง “เวคา” ของพระบาทสมเด็จบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้วเชิญรางวัลนิรันดร หางเสือเรือพระที่นั่ง “เวคา” ฯ ไปประดิษฐานบนแท่นพิธี เสร็จแล้ว กราบบังคมทูลรายงานผลการแข่งขัน และเบิกผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ เข้ารับพระราชทานรางวัล

ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงเป็นผู้แทนทีมวายุ ซึ่งเป็นทีมชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเรือใบข้ามอ่าว เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลนิรันดร หางเสือเรือพระที่นั่ง “เวคา” ของพระบาทสมเด็จบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเข้าเส้นชัยที่อ่าวเตยงาม อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นลำดับที่ 1 ด้วยเวลา 4.33 ชม.

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานรางวัลผู้ชนะเชิศ การแข่งขันเรือใบทางไกล ประเภท Over all ระยะทาง 15 ไมล์ แก่ นายกัณฑ์ คชาชื่น และผู้ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบทางไกล ประเภท Optimist ระยะทาง 7ไมล์ แก่ เด็กชาย คริษฐ์ พราหมณี และพระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่นักกีฬาข้ามอ่าว

ต่อมาเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อพัฒนากีฬาเรือใบของประเทศไทย ซึ่งแสดงถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการทรงเรือใบ และพระอัจฉริยภาพในการทรงต่อเรือใบด้วยพระองค์เอง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดกีฬาเรือใบ อันจะเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนไทยหันมาสนใจกีฬาเรือใบให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร

การแข่งขันกีฬาเรือใบ ในมหกรรมกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งกองทัพเรือ ร่วมกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดมหกรรมการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 19 เมษายน 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน ทรงสนับสนุนและทรงส่งเสริมกีฬาเรือใบของชาติ เพื่อพัฒนาทักษะนักกีฬาเรือใบของประเทศไทย ให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติได้ อีกทั้งสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ทรงให้ความสำคัญและทรงสนพระราชหฤทัย ที่จะทรงสืบสานกีฬาเรือใบด้วยการทรงร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบข้ามอ่าวในครั้งนี้ ที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถในด้านกีฬาเรือใบ กับน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติในพระปรีชาสามารถด้านงานช่างของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ที่ทรงต่อเรือ ประเภท OK ด้วยพระองค์เอง ทรงใช้ชื่อ “เวคา” และทรงใช้เป็นพระราชพาหนะเสด็จพระราชดำเนินข้ามอ่าวไทย เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2509 จากวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาขึ้นฝั่งที่หาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระยะทางประมาณ 60 ไมล์ทะเล ทรงใช้เวลาถึง 17 ชั่วโมง และทรงนำธงราชนาวิกโยธินข้ามอ่าวไทยมาด้วย และทรงปักธงเหนือยอด
ก้อนหินใหญ่ที่ชายหาดอ่าวนาวิกโยธิน นำมาซึ่งความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

และเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม2510 ทรงเป็นนักกีฬาเรือใบตัวแทนประเทศไทย ชนะเลิศการแข่งขันเรือใบประเภท OK ในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 แสดงถึงพระปรีชาสามารถในการทรงเรือใบให้เป็นที่ประจักษ์ และทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญรางวัลในโอกาสดังกล่าว และต่อมาได้พระราชทานหางเสือเรือพระที่นั่งเวคา เพื่อเป็นรางวัลนิรันดรแก่ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันเรือใบข้ามอ่าวไทยประจำปีของสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จนถึงปัจจุบัน