xs
xsm
sm
md
lg

สหภาพแรงงาน ธ.ก.ส.จี้ส่งเรื่องแบงก์ชาติ-กฤษฎีกา ชี้ขาดกู้เงินแจกดิจิทัลวอลเล็ต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พบสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธ.ก.ส.ถกเรื่องเศรษฐาจะกู้เงินแสนเจ็ดหมื่นกว่าล้านไปแจกดิจิทัลวอลเล็ต ชงส่งเรื่องให้แบงก์ชาติ สคร. และกฤษฎีกาชี้ขาดทำได้หรือไม่ จี้สื่อสารให้เข้าใจ ย้ำต้องถูกกฎหมาย รักษาผลประโยชน์องค์กร และสร้างความเชื่อมั่นลูกค้าผู้ฝากเงิน

วันนี้ (14 เม.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 11 เม.ย. สำนักเลขาธิการ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สร.ธกส.) ได้ออกเอกสารข่าว "Hotline สร.ธกส. ลงวันที่ 11 เม.ย.ที่ผ่านมา ระบุว่า ทันทีที่มีการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับที่มาของแหล่งเงินที่จะนำมาใช้กับนโยบาย Digital wallet ของรัฐบาล ส่วนหนึ่งจะขอกู้จากสภาพคล่องส่วนเกินของ ธ.ก.ส. จำนวน 1,732 แสนล้านบาท ก็เกิดคำถามว่า "การขอกู้เงินดังกล่าวของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พ.ศ. 2509 สามารถกระทำได้หรือไม่"

สถานการณ์ในอดีต กรณีวิกฤตจำนำข้าวเมื่อปี 2557 ซึ่งตอนนั้นเป็นรัฐบาลรักษาการ ไม่สามารถมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับทางการเงินได้ ดังนั้น จึงมีความพยายามจากฝ่ายการเมือง กดให้บอร์ด ธ.ก.ส. อนุมัติเงินจำนวน 50,000 ล้านบาทเพื่อนำไปจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ถือใบประทวนมาจำนำกับ ธ.ก.ส. ดังนั้น สหภาพแรงงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สร.ธกส.) ในขณะนั้นจึงมีความชอบธรรมในการคัดค้านการนำสภาพคล่องส่วนเกินไปใช้ในโครงการโดยไม่มีมติคณะรัฐมนตรีรองรับ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าผู้ฝากเงิน

ส่วนรัฐบาลในปัจจุบันเป็นรัฐบาลอยู่ในอำนาจเต็ม ดังนั้น จึงได้มีการประชุมคณะกรรมการ สร.ธกส.รอบพิเศษ วันที่ 11 เม.ย. 2567 เพื่อพิจารณาว่ารัฐบาลสามารถกู้เงิน ธ.ก.ส.เพื่อไปดำเนินโครงการ Digital wallet จำนวน 1,732 แสนล้านบาทได้หรือไม่ มติคณะกรรมการ สร.ธกส.ให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ส่งเรื่องให้หน่วยงานกำกับดูแล ธ.ก.ส. ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อพิจารณาว่า รัฐบาลสามารถกู้เงิน ธ.ก.ส.ไปดำเนินการโครงการ Digital wallet ได้หรือไม่

2. ส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อพิจารณาข้อกฎหมายว่ารัฐบาลสามารถกู้เงิน ธ.ก.ส.ไปดำเนินการโครงการ Digital wallet ได้หรือไม่

3. ให้ธนาคารเร่งสื่อสารทำความเข้าใจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ว่าในปัจจุบัน ธ.ก.ส.ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ กับรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Digital wallet เนื่องจากอยู่ในระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นจากส่วนงานกำกับดูแลตามข้อ 1 และ 2

สร.ธกส.ยืนยันว่าการดำเนินการใดๆ ของ ธ.ก.ส.เกี่ยวกับโครงการ Digital wallet จะต้องถูกต้องตามกฎหมาย รักษาผลประโยชน์ขององค์กร และสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าผู้ฝากเงินกับ ธ.ก.ส. สมกับคำขวัญของธนาคาร "เคียงคู่ รู้ค่า ประชาชน"


กำลังโหลดความคิดเห็น